รีเซต

จีน-ไทย ประชุมอาชีวศึกษา ส่งเสริม 'ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ'

จีน-ไทย ประชุมอาชีวศึกษา ส่งเสริม 'ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ'
Xinhua
24 กันยายน 2565 ( 17:28 )
50
จีน-ไทย ประชุมอาชีวศึกษา ส่งเสริม 'ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ'

คุนหมิง, 23 ก.ย. (ซินหัว) -- การประชุมความร่วมมือทางการศึกษาจีน-ไทย "ภาษาจีน+ทักษะทางวิชาชีพ" ปี 2022 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล และอนาคตที่สดใสของเยาวชนจีนและไทย" เปิดฉากขึ้นทางออนไลน์และออฟไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.) ที่ผ่านมา

 

โครงการความร่วมมือจีน-ไทย "ภาษาจีน+ทักษะทางวิชาชีพ" มีรากฐานจากความสำเร็จอันเป็นรูปธรรมของการศึกษาวิชาชีพอีคอมเมิร์ซนานเกือบ 20 ปีของจีน และบูรณาการการเรียนภาษาจีนเข้ากับการฝึกอบรมทักษะอีคอมเมิร์ซ

 

รายงานระบุว่าโครงการฯ ได้สร้างชุดพัฒนามาตรฐาน หลักสูตร การฝึกอบรมครู การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพและการรับรอง การแลกเปลี่ยนการแข่งขัน และระบบฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางดิจิทัลระดับสากลที่ผสมผสานนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

 

การประชุมฯ เชื้อเชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านการศึกษาภาษาจีนและอาชีวศึกษาระดับนานาชาติจากจีนและไทย ตลอดจนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ร่วมสร้างโครงการฯ เพื่ออภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล โดยมีผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจีนและไทยกว่า 200 แห่ง

 

 

โครงการฯ ได้ผลิตหลักสูตรภาษาจีน-ไทย 5 หลักสูตร และพัฒนาชุดทรัพยากรการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 204 คอร์สเรียนหลัก 156 คอร์สเรียนย่อย และ 79 โครงการ ขณะกิจกรรมการแข่งขันและการอบรมต่างๆ ดึงดูดครูและนักเรียนในจีนและไทยเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน ส่วนแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยเดินหน้าโครงการฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดโรคระบาดใหญ่

 

นอกจากนั้นการประชุมฯ ประกาศผลลัพธ์การดำเนินโครงการฯ หลายรายการ โดยมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในจีนและไทยเข้ารับรางวัลสถานศึกษาตัวอย่างรวม 77 แห่ง ขณะเดียวกันกลุ่มวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในจีนและไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการฯ เพิ่มเติมด้วย

 

ทั้งนี้ การประชุมฯ ร่วมจัดโดยมหาวิทยาลัยครูอวิ๋นหนาน คณะกรรมการกำกับการสอนอาชีวศึกษาอีคอมเมิร์ซแห่งชาติ คณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย และศูนย์ร่วมวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาดิจิทัลนานาชาติจีน-ลาว-ไทยของอวิ๋นหนาน โดยมีสื่อจงจวิ้น เลขาธิการศูนย์จีน-อาเซียน และมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ไทย ณ นครคุนหมิง เข้าร่วมการประชุมข้างต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง