รีเซต

จีนมุ่งรับประกันผลผลิต 'ธัญพืช-น้ำมัน' ช่วงฤดูร้อน

จีนมุ่งรับประกันผลผลิต 'ธัญพืช-น้ำมัน' ช่วงฤดูร้อน
Xinhua
24 กุมภาพันธ์ 2566 ( 17:21 )
52
จีนมุ่งรับประกันผลผลิต 'ธัญพืช-น้ำมัน' ช่วงฤดูร้อน

ปักกิ่ง, 24 ก.พ. (ซินหัว) -- กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน รายงานว่าจีนจะยกระดับความพยายามป้องกันภัยแล้งและรับประกันการเก็บเกี่ยวธัญพืชและน้ำมันในฤดูร้อนแผนการจากกระทรวงฯ และสามหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องระบุว่าทุกท้องที่ต้องดำเนินมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อรับรองว่ามีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชผลบางพื้นที่ของจีนอาจเผชิญภัยแล้งในฤดูใบไม้ผลินี้จนส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวธัญพืชและน้ำมันในฤดูร้อน หลังจากปริมาณน้ำฝนลดต่ำลงตั้งแต่ฤดูหนาว ปี 2022ทุกท้องที่ควรดำเนินมาตรการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตตามปกติของข้าวสาลีและผักกาดก้านขาวที่ให้น้ำมันแผนการข้างต้นสนับสนุนการสงวนแหล่งน้ำบรรเทาภัยแล้ง ซ่อมแซมและสร้างสถานอนุรักษ์น้ำอย่างทันท่วงที รวมถึงกักตุนและแจกจ่ายสิ่งของเพื่อการผลิตอย่างเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง