ศปปส.ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ค้านระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ จำกัดสิทธิประชาชน

ศปปส.ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ค้านระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ จำกัดสิทธิประชาชน
มติชน
15 ตุลาคม 2564 ( 14:52 )
14
ศปปส.ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ค้านระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ จำกัดสิทธิประชาชน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายจักรพงศ์ กลิ่นแก้ว แกนนำศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.)  ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน  คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กรณีรัฐสภาลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ…) พ.ศ…ที่มีการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ

 

ว่า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ 91 ต่อมาในวาระที่ 2 เป็นการแปรญัตติที่มีการแก้รัฐธรรมนูญ เพิ่มอีก 1 มาตรา โดยลงมติแก้ไขมาตรา 68 และต่อมา 10 กันยายน 2564 ที่ประชุมรัฐสภาลงมติในวาระที่ 3 ผ่านร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ 91 ซึ่งการแก้ขรัฐธรรมนูญดังกล่าวส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเปลี่ยนจากระบบการเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร 2 ใบ โดยมีสัดส่วนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400  คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยอาจขัดต่อความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญที่มุ่งเน้นให้ทุกคะแนนของประชาชนมีความหมาย และคะแนนของประชาชนเลือกทุกพรรคจะต้องถูกนำมาจัดสรรที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว การที่สภาดำเนินการแก้ไขระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียว เป็นบัตร 2 ใบเป็นการจำกัดสิทธิประชาชน หรือว่าคะแนนจะต้องถูกเททิ้งน้ำหรือไม่ จึงอยากยื่นเรื่องเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำวินิจฉัย เพื่อความยุติธรรมและเป็นบรรทัดฐานต่อไป

 

เมื่อถามถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบคำร้องนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ที่เคยยื่นคำร้องกรณีเดียวกันนี้เมื่อ 28 กันยายน 2564 นายวทัญญู กล่าวว่า อยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินที่กำลังเร่งพิจารณา เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีกรอบเวลาตามกฎหมาย โดยถ้าเลยห้วงเวลา 60 วัน ผู้ร้องสามารถใช้สิทธิร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง