ทอท. ถอย ปรับประมาณการปี 64 หั่นเป้า "ผู้โดยสาร-เที่ยวบิน" เซ่นโควิดรอบ 2 -คาดการบินฟื้นตัวปี 67

ทอท. ถอย ปรับประมาณการปี 64 หั่นเป้า "ผู้โดยสาร-เที่ยวบิน"  เซ่นโควิดรอบ 2 -คาดการบินฟื้นตัวปี 67
ข่าวสด
17 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:56 )
19
ทอท. ถอย ปรับประมาณการปี 64 หั่นเป้า "ผู้โดยสาร-เที่ยวบิน"  เซ่นโควิดรอบ 2 -คาดการบินฟื้นตัวปี 67

ทอท. ปรับประมาณการปี 64 สั่งปรับลด เป้าผู้โดยสาร 33.4% และปรับลดเที่ยวบิน 25% เซ่นโควิดระลอก 2 คาดปี 67 การบินจะกลับมาฟื้นตัวปกติ

 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ได้ปรับประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยและทั่วโลก โดยได้ปรับลดประมาณการผู้โดยสารรวมปี 2564 ลง33.4% จากประมาณการครั้งก่อน ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และปรับลดประมาณการปริมาณเที่ยวบินลง 25.0% หลังจากปรับตัวเลขประมาณการจราจรทางอากาศแล้ว ทอท.ก็ต้องพิจารณาว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะ และสภาพคล่องของบริษัทอย่างไร โดยจะเสนอเรื่องการปรับแผนธุรกิจและการเงินเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและการลงทุนต้นเดือนมีนาคม 2564

ทั้งนี้ ทอท.คาดว่าจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารจะกลับมามีปริมาณเท่ากับปี 2562 (ก่อนเกิด COVID-19) ในปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) และ S&P Global

 

นายนิตินัย กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านสนามบินทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลดลงอย่างมีนัย

 

โดย ได้ปรับประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศ ระหว่างปีงบประมาณ 2564 - 2567 โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2564 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 335,459 เที่ยวบิน ลดลงจากการประมาณการครั้งก่อน (พฤศจิกายน 2563) 25.0 % และน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 (ก่อนเกิด COVID-19) 62.6% และมีผู้โดยสารรวม 31.90 ล้านคน ลดลงจากการประมาณการครั้งก่อน (พฤศจิกายน 2563) 33.4% และน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 (ก่อนเกิด COVID-19) 77.5%

 

ปีงบประมาณ 2565 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 547,226 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 73.17 ล้านคน ปีงบประมาณ 2566 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 824,915 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 128.85 ล้านคน และปีงบประมาณ 2567 มีปริมาณเที่ยวบินรวม 923,925 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 146.40 ล้านคน หรือคาดว่าปริมาณการจราจรทางอากาศจะกลับสู่ระดับเดียวกับปี 2562 ในปี 2567 ซึ่งประมาณการดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ IATA และ S&P Global

 

อย่างไรก็ตาม การประมาณการนี้ตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานที่มีการเปิดน่านฟ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข เช่น ไม่มีการกักกันตัวในเดือนธันวาคม 2564 แต่หากมีการเปิดประเทศอย่างมีเงื่อนไข จะต้องประเมินเงื่อนไขจากการเปิดประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมในทางลบ (Downside Risk) จากประมาณการนี้ต่อไป

 

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ทำให้ผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านสนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ลดลงอย่างมากจากเดิมก่อนการระบาดระลอกใหม่ (เดือนพฤศจิกายน2563) ที่มีผู้โดยสารภายในประเทศเฉลี่ยประมาณ 127,000 คนต่อวัน ขณะที่ช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 ผู้โดยสารลดลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 15,000 คนต่อวัน แม้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้โดยสารเริ่มฟื้นตัวกลับมามีจำนวนประมาณ 37,000 คนต่อวันแล้วก็ตาม

 

นายนิตินัยกล่าวว่าคาดว่าแม้ว่าจะมีการเปิดประเทศแล้ว แต่การจัดสรรตารางการบินฤดูหนาว 2564/65 ซึ่งเริ่มจัดสรรในเดือนพฤษภาคม 2564 จะไม่สมบูรณ์เนื่องจากผลกระทบข้างต้น ประกอบกับความเสียหายในห่วงโซ่อุปทานทางการบิน (Supply Chain Damage) อาทิ การลดฝูงบิน หรือการเข้าแผนฟื้นฟูกิจการของหลายสายการบิน หรือสายการบินที่ยังฟื้นตัวไม่ทัน เป็นต้น จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นตัวในระยะปานกลาง (หลังปี 2565) ที่ต้องทำการประเมิณอีกครั้งต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง