รีเซต

ทอท. ปฏิเสธข่าว เล็งฮุบสนามบิน ทย.-ระบุ “ตาก-แม่สอด” ยังไม่เหมาะเป็นฮับการบินภาคเหนือตอนล่าง

ทอท. ปฏิเสธข่าว เล็งฮุบสนามบิน ทย.-ระบุ “ตาก-แม่สอด” ยังไม่เหมาะเป็นฮับการบินภาคเหนือตอนล่าง
ข่าวสด
11 มกราคม 2565 ( 18:44 )
8
ทอท. ปฏิเสธข่าว เล็งฮุบสนามบิน ทย.-ระบุ “ตาก-แม่สอด” ยังไม่เหมาะเป็นฮับการบินภาคเหนือตอนล่าง

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)กล่าวว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่า ทอท. อยู่ระหว่างศึกษาการเข้าบริหารสนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานตาก ท่าอากาศยานแม่สอด และท่าอากาศยานพิษณุโลก เพื่อพัฒนาให้เป็นฮับทางการบินระหว่างประเทศของภาคเหนือตอนล่างนั้น ขณะนี้ ทอท. ยังไม่มีนโยบายจะเข้าบริหารสนามบินดังกล่าว และยังไม่ได้รับนโยบายดังกล่าวจากทางรัฐบาลแต่อย่างใด

 

ทั้งนี้จะเป็นฮับทางการบินได้ สนามบินจะต้องมีน่านฟ้าไม่ทับซ้อนกัน ซึ่งท่าอากาศยานตากและแม่สอดมีการใช้น่านฟ้าที่ทับซ้อนกัน และต้องมีการออกแบบทางวิ่งทางขับ ตลอดจนสะพานเทียบเครื่องบินที่รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้


รวมทั้งประชาชนจะต้องเข้าถึงได้ ทั้งทางถนนหรือทางราง สามารถเชื่อมต่อการตลาดด้านเส้นทางการบินระหว่างประเทศ รวมทั้งการบริหารฐานการบินที่จะกระจายไปยังภูมิภาคของประเทศ และคุณภาพการให้บริการ เป็นต้น

 

นอกจากนั้น เส้นทางเชื่อมต่อทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตากเป็นเส้นทางไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขามากกว่าพื้นราบอันจะส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่ง อีกทั้งยังมีท่าอากาศยานแม่สอดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทางการตลาดเพียงพอในการจะพัฒนาเป็นฮับด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง