รีเซต

นิเทศฯมสธ.รุกเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรมzoom นำร่องสอบQEรับวิกฤติcovid-19

นิเทศฯมสธ.รุกเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรมzoom นำร่องสอบQEรับวิกฤติcovid-19
77ข่าวเด็ด
27 มีนาคม 2563 ( 10:01 )
181
นิเทศฯมสธ.รุกเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรมzoom นำร่องสอบQEรับวิกฤติcovid-19

นิเทศฯมสธ.หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนำระบบออนไลน์ด้วยโปแกรม zoom ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน นำร่องจากกิจกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก “สอบQE”- สอบปกป้องระดับปริญญาโทท่ามภาวะวิกฤติ covid-19

ในขณะที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเรากำลังต่อสู้กับปัญหาภัยพิบัติโควิด-19 ในวันนี้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการแพร่ระบาดโดยมีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างใกล้ชิด หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยเปิดซึ่งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

โดยเฉพาะสาขานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดย รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตร ผู้นำระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับกิจกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก หรือการ“สอบQE” และการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและให้ความร่วมมือพร้อมปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมรับผิดชอบในการดูแลตัวเอง ชุมชน และสังคม “อยู่บ้าน หยุดเชื่อ เพื่อชาติ”ดำเนินการสอบปากเปล่าจากคณะกรรมการสอบด้วยระบบออนไลน์ โดยการสอบดังกล่าวยังคงเป็นไปตามแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน และคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเข้มข้น

รศ.ดร.วิทยา ท่อแก้ว ผู้นำการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาย้ำอย่างน่าสนใจว่า“การปรับตัวเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้ หลังรัฐบาลประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเพื่อควบคุมโรคระบาด covid-19 หลักสูตรนวัตกรรมการทางเมืองและการปกครองท้องถิ่น ทั้งผู้เรียนผู้สอนปรับตัวเพื่อความพร้อม “ห้องเรียนออนไลน์”ที่บ้านจึงเป็นทางเลือก “มสธ.ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้” ราก้าวข้ามภายใต้ข้อจำกัดทั้งความพร้อมของอุปกรณ์ โปรแกรม สัญญาณอินเตอร์เน็ต และความพร้อมของผู้ใช้งาน ทุกคนต้องมีการปรับตัวเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้างความเข้าใจ ฝึกทักษะและความชำนาญ

การเรียนทางออนไลน์ทดแทนการเรียนในห้อง และ.ในช่วงนี้เป็นการลดการพบกันแบบตัวต่อตัวจากกิจกรรมสัมมนาเข้มสำหรับการเรียนทางไกลของมสธ. จะช่วยให้เราปลอดภัยในช่วงระบาดของโรค และในอนาคตจะมีบทบาทมากขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบออฟไลน์มาเป็นออนไลน์แบบเต็มตัวทั่วประเทศ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยและพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และรับมือกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ได้พัฒนาเพื่อผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ การปรับตัวพร้อมพัฒนาศักยภาพทักษะการทำงานใหม่ ๆ รับการเปลี่ยนแปลง”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง