รีเซต

เปิดเทอม 2567 สพฐ. กำชับรร. ปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะ - ปิดได้หากโควิดระบาด

เปิดเทอม 2567 สพฐ. กำชับรร. ปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะ - ปิดได้หากโควิดระบาด
TNN ช่อง16
15 พฤษภาคม 2567 ( 10:08 )
43
เปิดเทอม 2567 สพฐ. กำชับรร. ปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะ - ปิดได้หากโควิดระบาด

บรรยากาศการก่อนการเปิดเทอม หรือ เปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ในวันพรุ่งนี้ ( 15 พ.ค. 2567 ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านมาตรการต่าง ๆ รวมถึงได้แจ้งแนวปฏิบัติเวียนไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกแห่งแล้ว เชื่อมั่นโรงเรียนจะสามารถบริหารจัดการดูแลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นไปด้วยดี 


สำหรับการเฝ้าระวัง และป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในกรณีที่มีสภาพอากาศร้อนจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน สพฐ. ให้ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาปิดเรียน และจัดการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้ เช่น Online On-hand On-Air หรือ On-Demand เป็นต้น 


ส่วนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีการแพร่ระบาดในโรงเรียนจนกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประกาศปิดเรียน และปรับมาเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมได้ เช่น การเรียนออนไลน์ โดยได้เน้นย้ำให้ยึดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทางเดิม เช่น หมั่นล้างมือทำความสะอาด  เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 


ขณะที่สถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้มีการปรับลดดอกเบี้ยพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้  เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2567


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ เพื่อเปิดเรียนได้ตามปกติ แต่เป็นการเปิดแบบมีเงื่อนไข คือ ถ้าอุณหภูมิสูง มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด หรือแม้กระทั่งหากมีค่าฝุ่น PM2.5 ในปริมาณที่สูงขึ้น เสี่ยงกระทบกับสุขภาพนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประกาศปิด และปรับมาเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมตามความพร้อม


ข้อมูลจาก: ทำเนียบรัฐบาล 

ภาพจาก:  AFP  

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง