รีเซต

คต.เบาใจราคามันสำปะหลังดีขึ้น แนะผู้ส่งออกเก็บสต็อก ป้อนจีนหลังตรุษจีน

คต.เบาใจราคามันสำปะหลังดีขึ้น แนะผู้ส่งออกเก็บสต็อก ป้อนจีนหลังตรุษจีน
มติชน
10 กุมภาพันธ์ 2564 ( 12:18 )
40
คต.เบาใจราคามันสำปะหลังดีขึ้น แนะผู้ส่งออกเก็บสต็อก ป้อนจีนหลังตรุษจีน

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคามันสําปะหลังในประเทศตกต่ำเริ่มดีขึ้น จากก่อนหน้านี้ภาคเอกชนขายตัดราคาส่งออกกันเอง ทำให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในกํากับดูแล พร้อมประสาน 4 สมาคม คือ สมาคมการค้ามันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแก้ปัญหาการขายตัดราคาส่งออก ล่าสุดส่งผลต่อเสถียรภาพราคามันสําปะหลังทั้งระบบ โดยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 3 สมาคมการค้ามันสําปะประกาศราคาแนะนํา 4 ครั้ง และราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ราคารับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% เฉลี่ยอยู่ที่ 2.40-2.55 บาท/ก.ก.

 

ทั้งนี้ คาดว่าประเทศจีน จะมีความต้องการซื้อสินค้ามันเส้นเพิ่มขึ้นอย่างมากช่วงหลังเทศกาลตรุษจีน เนื่องจากราคาข้าวโพดจีนสูงขึ้นมากและกำลังเป็นขาขึ้น ประกอบกับช่วงที่ผ่านมา ผลผลิตมันสําปะหลังไทยออกสู่ตลาดจํานวนมากพร้อมกัน จึงแนะนําผู้ส่งออกเร่งเก็บสต็อกมันเส้นรองรับความต้องการซื้อของจีน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

“คาดว่าจะส่งออกได้สูงกว่าปี 2563 ที่ส่งออกรวม 7.119 ล้านตัน มูลค่า 2,672.82ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกหลักคือ จีน ที่มีภาษีนําเข้าเป็น 0% ตั้งแต่ปี2549 ภายใต้ FTA ASEAN-China ตั้งแต่ปลายปีก่อนจีนนําเข้ามันสําปะหลังจากไทยเพิ่มขึ้น เพราะราคาข้าวโพดในจีน ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนมันสําปะหลังปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ราคาข้าวโพดจีน ณ มณฑลซานตง เฉลี่ยอยู่ที่ 3,080 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้น 69.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เฉลี่ยอยู่ที่ 1,817 หยวนต่อตัน ” นายกีรติ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง