รีเซต

ธอส.ช่วยลูกค้าที่เดือดร้อนจากพายุ"ฮีโกส"

ธอส.ช่วยลูกค้าที่เดือดร้อนจากพายุ"ฮีโกส"
TNN ช่อง16
26 สิงหาคม 2563 ( 16:52 )
40
ธอส.ช่วยลูกค้าที่เดือดร้อนจากพายุ"ฮีโกส"

วันนี้(26ส.ค.63)นายฉัตรชัย  ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยว่า ธอส. ได้ออก 7 มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฮีโกสอย่างเร่งด่วนผ่าน โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2563 ประกอบด้วย 

 มาตรการที่ 1  ลูกค้าเดิมของ ธอส. ได้รับความเสียหายจากการประสบอุทกภัยสามารถขอลดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ เดือนที่ 1-4 อัตราดอกเบี้ย0%ต่อปี เดือนที่5-16อัตราดอกเบี้ย 3.65%ต่อปี เดือนที่ 17-24 อัตราดอกเบี้ย4.15%ต่อปี ปีที่3อัตราดอกเบี้ย5.15%ต่อปี และปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับMRR-1.00%ต่อปี 

มาตรการที่2 ลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิมของกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนหลังเดิม ที่ได้รับความเสียหาย ดอกเบี้ยเงินกู้คงที่3.00%ต่อปี นาน3ปี กรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ยMRR-1.00%ต่อปี ส่วนลูกค้ารายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ยMRR-0.50%ต่อปี วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1หลักประกัน และยังยกเว้นค่าธรรมเนียมในรายการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนมาตรการที่ 3ลูกหนี้ที่หลักประกันได้รับความเสียหาย ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี4เดือน อัตราดอกเบี้ย0%ต่อปี นาน4เดือนแรกโดยไม่ต้องชำระเงินงวด จากนั้นเดือนที่5-16อัตราดอกเบี้ย1%ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน 

มาตรการที่ 4 ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีอัตราดอกเบี้ย1%ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน และเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ ให้ลูกหนี้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิม

มาตรการที่ 5ลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย0.01%ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญากู้

มาตรการที่6 กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชำระในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น 

และมาตรการที่ 7 สินไหมเร่งด่วน สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยให้พิจารณาจ่ายค่าสินไหม  ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 15,000 บาท แต่หากมีภาพถ่ายความเสียหายที่ชัดเจนเกินกว่า 15,000 บาท จ่ายตามความเสียหายจริงทุกภัยธรรมชาติไม่เกิน 20,000-30,000 บาทต่อปี โดยลูกค้าติดต่อได้ที่สาขา ธอส. จนถึงวันที่ 30 ธ.ค.63


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง