รีเซต

ประกันสังคม เตือนผู้สมัครมาตรา 40 รีบจ่ายเงินสมทบงวดแรก ภายในวันพรุ่งนี้!

ประกันสังคม เตือนผู้สมัครมาตรา 40 รีบจ่ายเงินสมทบงวดแรก ภายในวันพรุ่งนี้!
TNN ช่อง16
30 กรกฎาคม 2564 ( 12:37 )
272
ประกันสังคม เตือนผู้สมัครมาตรา 40 รีบจ่ายเงินสมทบงวดแรก ภายในวันพรุ่งนี้!

วันนี้ (30 ก.ค.64) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งเตือน “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 ก.ค. 64 นี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทันที

ทั้งนี้ สามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวก ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถสมัครได้ตามขั้นตอนดังนี้

- เข้าไปยังเว็บไซต์ประกันสังคม หรือคลิกที่นี่ ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

- กรอกเลขบัตรประชาชน กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

- กรอกคำนำหน้านาม ชื่อ-นามสกุล

- กรอกวัน เดือน ปีเกิด

- กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- กรอกกลุ่มอาชีพ, รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)

- เลือกรูปแบบจ่ายเงินสมทบ โดยมีให้ 3 ทางเลือกคือ 70 บาทต่อเดือน 100 บาทต่อเดือน และ 300 บาทต่อเดือน พร้อมเลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

- ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่

- กด “ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง” แล้วกด “ยืนยัน”

- เมื่อผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ระบบจะยืนยันการขึ้นทะเบียนสำเร็จผ่าน SMS ทางโทรศัพท์

- จ่ายเงินสมทบงวดแรก เพื่อเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือเวลาสมัครเพียงวันเดียวเท่านั้น ซึ่งนอกจากเว็บไซต์ประกันสังคมแล้ว ยังมีช่องทางการสมัครอื่น ๆ อีก ได้แก่ เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506


ข่าวที่เกี่ยวข้อง