รีเซต

ประวัติ "วันช้างไทย" 13 มีนาคม ของทุกปี วันสำคัญสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย

ประวัติ "วันช้างไทย" 13 มีนาคม ของทุกปี วันสำคัญสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย
TrueID
13 มีนาคม 2566 ( 13:42 )
331
ประวัติ "วันช้างไทย" 13 มีนาคม ของทุกปี วันสำคัญสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย

ประวัติ "วันช้างไทย" 13 มีนาคม ของทุกปี หลายๆคนคงเคยได้ยินบทเพลง "ช้างๆน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า..." บทเพลงที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอๆ เมื่อครั้งเรายังเป็นเด็ก ความแสนรู้ของช้างทำให้ช้างอยู่ใกล้ชิดกับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตกาล ยิ่งไปกว่านั้นช้างยังมีส่วนเกี่ยวพันกับสถาบันสำคัญของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย วันนี้ TrueID จะพาไปรู้จักกับความเป็นมาของ "วันช้างไทย" วันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย

ประวัติวันช้างไทย

วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2541

 CC-BY-SA-4.0

ความสำคัญของ วันช้างไทย 

สถาบันชาติ

ในสมัยโบราณจนถึงรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ช้างเกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ เป็นขุนพลร่วมรบและเป็นกำลังสำคัญในสมรภูมิเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหาร เพื่อกอบกู้และรักษาเอกราชให้แผ่นดินไทยเสมอมา นอกจากนี้บทบาทของช้างต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยยังรวมถึงการประกาศใช้ธงช้างเผือกในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 เป็นธงชาติไทย ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ดังเช่นปัจจุบันนี้ อีกทั้งเป็นตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย

 

คุณครู.คอม

 

สถาบันศาสนา

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ช้างเป็นภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้า ก่อนมาเป็นมนุษย์ ในบทสวดพาหุง ก็มีช้างเข้ามาเกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ ภาพวาดพระพุทธประวัติปางป่าเลไลย์ อันมีช้างมาคู้เข่าถวายอ้อย คู่กับลิงที่มาถวายรวงผึ้ง

สถาบันพระมหากษัตริย์

ถือว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ ในอดีตช้างจะเป็นราชพาหนะให้กับพระมหากษัตริย์ในการเดินทางและออกสงครามทำยุทธหัตถี

ช้างนอกจากจะเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติแล้ว คนไทยยังใช้ประโยชน์จากช้างในด้านทำศึกสงครามในอดีต ในพระราชพิธีต่าง ๆ การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งในอุตสาหกรรมป่าไม้ และมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับคนไทยในหลาย ๆ ด้าน ดังจะเห็นได้จากชื่อของช้างปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยในนิทาน นวนิยาย สุภาษิตและคำพังเพย นอกจากนี้ช้างยังกลายเป็นตัวแทนของโชค วาสนา และสิ่งอันเป็นมงคล เป็นสัญลักษณ์อยู่รอบ ๆ ตัวเรา

นับแต่เทวรูป เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พระราชลัญจกรไอยราพต ตราประจำจังหวัดต่าง ๆ เหรียญที่ระลึก ธนบัตร ไปจนถึงชื่อถนน ชื่อสะพาน ชื่อสกุล และด้วยความผูกพันระหว่างคนกับช้าง จึงมีการนำภาพช้างมาทำเป็นของใช้ ของที่ระลึกในหลายรูปแบบมากมาย สำหรับคนที่รักและมีความผูกพันกับช้างเป็นพิเศษก็จะสะสมสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับช้าง เช่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสะสมช้างในรูปแบบต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ของวันช้างไทย

  1. ให้ประชาชนคนไทยสนใจช้าง รักหวงแหนช้าง ให้ความสําคัญต่อการให้ความช่วยเหลือ และอนุรักษ์ช้างมากขึ้น
  2. เป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้าง เคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติหรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์

กิจกรรมวันช้างไทย

กิจกรรมวันช้างไทยทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิเช่น การจัดสะโตกช้าง หรือขันโตกช้าง โดยช้างจะรับประทานอาหารของช้างที่ทางปางช้างได้จัดหาไว้ให้เป็นอย่างดี ในวันนี้เด็กนักเรียนจะสามารถข้าชมได้ฟรีเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เด็ก เห็นคุณค่าของช้างไทยและความสำคัญของวันช้างไทย

 

ข้อมูล : คุณครู.com , Wikipedia , ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโนยีสารสนเทศ กองทัพภาคที่3 , สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความที่เกี่ยวข้อง : พิกัดเที่ยว 5 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ปางช้าง วันช้างไทย 13 มีนาคม 🐘 ไปให้อาหารช้างกัน !

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง