รีเซต

ขั้นตอน นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียน หรือ แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ลูกจ้าง ไทย-ต่างด้าว

ขั้นตอน นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียน หรือ แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ลูกจ้าง ไทย-ต่างด้าว
NewsReporter
24 พฤศจิกายน 2565 ( 10:15 )
33
ขั้นตอน นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียน หรือ แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ลูกจ้าง ไทย-ต่างด้าว

ขั้นตอน นายจ้างขึ้นทะเบียน หรือ แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  : นายจ้างอย่าลืม ถ้าแจ้งขึ้นทะเบียน และแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนล่าช้า ประกันสังคมจะออกหนังสือเชิญพบเพื่อชี้แจงให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง หากนายจ้างมีเจตนายังหลีกเลี่ยง จะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน หรือ แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ทำอย่างไรบ้างเช็กเลย 

 

ขั้นตอน นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียน หรือ แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน  

  • นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องยื่นขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้ลูกจ้าง  ณ สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน                                      
  • ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สำหรับลูกจ้างที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังคงทำงานอยู่ ให้ถือว่าเป็นผู้ประกันตนต่อไป
  • กรณีกิจการเป็นเจ้าของคนเดียว เจ้าของกิจการคือนายจ้าง ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้  

                                

ระยะเวลาในการแจ้งเข้าของผู้ประกันตน  

นายจ้างจะต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน โดยยื่นเรื่องได้ ที่สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ สามารถนำส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์ได้ หรือด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์      

 

 Getty / Moostocker

       

ขั้นตอนและเอกสารในการขึ้นทะเบียนลูกจ้างมีขั้นตอนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


รับพนักงานใหม่

ลูกจ้างสัญชาติไทย

  1. กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์ม สปส.1-03
  2. ไม่ต้องมีเอกสารแนบ 
  3. ไม่ต้องใช้แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส.9-02

 

ลูกจ้างชาวต่างชาติ , ต่างด้าว , บุคคลที่ราบสูง

  1. กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส 1-03                                
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง
  3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน 
  4. สำเนาเอกสารการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวกรณีพิเศษ 

 

พนักงานลาออก

ต้องแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรอกแบบ สปส. 6-09 ภายในไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

พนักงานต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน กรอกแบบ สปส. 6-10 ยื่นเรื่องภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ข้อมูล  สำนักงานประกันสังคม

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง