รีเซต

เครือ CP-CPF ทั่วไทย ร่วมใจเคารพธงชาติ “วันพระราชทานธงชาติไทย” ครบรอบ 105 ปี

เครือ CP-CPF ทั่วไทย ร่วมใจเคารพธงชาติ “วันพระราชทานธงชาติไทย” ครบรอบ 105 ปี
TNN ช่อง16
29 กันยายน 2565 ( 13:59 )
28
เครือ CP-CPF ทั่วไทย ร่วมใจเคารพธงชาติ “วันพระราชทานธงชาติไทย” ครบรอบ 105 ปี


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ พร้อมใจกล่าวปฏิญาณตนหน้าธงไตรรงค์และร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี ประกาศยืดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยม “3 ประโยชน์”


คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย สถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศไทย เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม เครือ CP-CPF โดย นายวรวิทย์ เจนธนากุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ในฐานะประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือ ร่วมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย การปฏิญาณตน และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ทำให้ประเทศชาติดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้


โดยมี สถานประกอบการของซีพีเอฟ ทั่วทุกภาคของประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยความภาคภูมิใจไปพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ได้แก่ ภาคกลาง อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย จ.สมุทรสาคร โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคเหนือ อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกลำพูน ฟาร์มจอมทองเชียงใหม่ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา อาทิ ธุรกิจไก่พันธุ์ไก่เนื้อ 1,3 โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และโรงงานอาหารแปรรูป ตลอดจนพื้นที่ภาคใต้ เช่น โรงเพาะฟักลูกกุ้ง จ.พังงา โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นต้น
กิจกรรมดังกล่าว ถ่ายทอดสดจากอาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก โดยประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา นำพนักงานทั่วประเทศร้อยเรียงใจแสดงความจงรักภักดี ทั้งนี้ เครือซีพี ได้ดำเนินกิจการมาถึง 101 ปี ด้วยเพราะยึดมั่นในค่านิยม “3 ประโยชน์” ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และกตัญญูต่อแผ่นดินไทย จะร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจที่นำพาประเทศไทยเติบโตก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง