คลัง ระงับสิทธิ 2,744 ร้านค้า 'เราชนะ' ชั่วคราว เปิดโอกาสให้ชี้แจง ภายใน 14 พ.ค.นี้

คลัง ระงับสิทธิ 2,744 ร้านค้า 'เราชนะ' ชั่วคราว เปิดโอกาสให้ชี้แจง ภายใน 14 พ.ค.นี้
มติชน
30 เมษายน 2564 ( 20:18 )
136
คลัง ระงับสิทธิ 2,744 ร้านค้า 'เราชนะ' ชั่วคราว เปิดโอกาสให้ชี้แจง ภายใน 14 พ.ค.นี้

 

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบผู้ประกอบการตามโครงการเราชนะว่ากระทรวงการคลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐว่ามีผู้ประกอบการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมและระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 161รายและได้จัดส่งข้อมูลผู้ประกอบการดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานประกันสังคมเป็นต้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 กระทรวงการคลังได้ระงับสิทธิชั่วคราวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการเพิ่มเติมจำนวน 2,744 ราย เนื่องจากตรวจพบธุรกรรมที่มีความผิดปกติและเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ตรวจสอบการระงับสิทธิ โดยการเข้าใช้แบนเนอร์ ‘เราชนะ’ ในแอพพลิเคชันถุงเงิน หากท่านถูกระงับการใช้งานขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามข้อความแนะนำที่ปรากฏขึ้นในแอพพลิเคชันถุงเงิน เพื่อเข้าสู่กระบวนการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการซึ่งถูกระงับสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการเราชนะ) ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วกระทรวงการคลังจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะซึ่งทำให้ผู้ประกอบการอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการเราชนะและถูกตรวจสอบขยายผลสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

โฆษกกระทรวงการคลังได้ย้ำว่ากระทรวงการคลังจะเร่งติดตามตรวจสอบประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการอย่างใกล้ชิดจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงการคลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของแต่ละโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เสียสิทธิการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรัฐในอนาคตและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง