Pfizer-AstraZeneca 2 เข็ม มีประสิทธิภาพในการป้องกัน Delta ได้สูง

Pfizer-AstraZeneca 2 เข็ม มีประสิทธิภาพในการป้องกัน Delta ได้สูง
TNN World
23 กรกฎาคม 2564 ( 09:44 )
65
Pfizer-AstraZeneca 2 เข็ม มีประสิทธิภาพในการป้องกัน Delta ได้สูง
Covid-19: งานวิจัยล่าสุดจากอังกฤษ พบว่าวัคซีน Pfizer-AstraZeneca 2 เข็ม มีประสิทธิภาพในการป้องกัน Delta ได้สูง
 
 
มีงานวิจัยล่าสุดที่ได้รับการเผยแพร่ในนิตยสารการแพทย์ New England พบว่า วัคซีนป้องกันโควิด 2 เข็ม ของ Pfizer หรือ AstraZeneca มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ Delta หรือสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดีย ได้เกือบเท่าเทียมกับที่ป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ Alpha หรือสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอังกฤษได้
 
 
สำหรับผลการวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่นี้ พบว่า วัคซีน 2 เข็มของ Pfizer มีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อแสดงอาการจากสายพันธุ์ Delta ได้ 88% เมื่อเทียบกับ ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อแสดงอาการจากสายพันธุ์ Alpha ที่ 93.7% ซึ่งคล้ายกับงานวิจัยที่เคยเผยแพร่ก่อนหน้านี้
 
 
ส่วนวัคซีน 2 เข็ม ของ AstraZeneca พบว่า มีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อแสดงอาการจากสายพันธุ์ Delta ได้ราว 67% ซึ่งสูงกว่าที่เคยมีผลวิจัยก่อนหน้านี้ที่ 60% ขณะที่ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อแสดงอาการจากสายพันธุ์ Alpha อยู่ที่ 74.5% เปรียบเทียบกับการประเมินดั้งเดิม ที่พบว่ามีประสิทธิภาพราว 66%
 
 
ขณะที่ข้อมูลประสิทธิภาพของ Pfizer ที่พบในอิสราเอลก่อนหน้านี้ พบว่า มีประสิทธิภาพในการรป้องกันการติดเชื้อแสดงอาการได้น้อยกว่านี้ แต่การป้องกันอาการหนักยังมีประสิทธิภาพสูง
 
 
ก่อนหน้านี้ สาธารณสุขอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยครั้งนี้ ระบุว่า วัคซีนเพียง 1 เข็ม ของทั้ง 2 ยี่ห้อนี้ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแสดงอาการของไวรัส Delta ได้เล็กน้อย โดย Pfizer 1 เข็ม มีประสิทธิภาพ 36% ส่วน AstraZeneca 1 เข็ม มีประสิทธิภาพราว 30%
 
 
ผู้วิจัย ระบุว่า การเปิดเผยข้อมูลของการฉีด 1 เข็ม และ 2 เข็มเช่นนี้ จะเป็นการประตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ Delta

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง