รีเซต

บอร์ด MINT เห็นชอบปันผลอีก 0.32 บาท ขึ้น XD 2 พ.ค. ทั้งปี 66 จ่าย 0.57 บาท

บอร์ด MINT เห็นชอบปันผลอีก 0.32 บาท ขึ้น XD 2 พ.ค. ทั้งปี 66 จ่าย 0.57 บาท
ทันหุ้น
21 กุมภาพันธ์ 2567 ( 18:15 )
23
บอร์ด MINT เห็นชอบปันผลอีก 0.32 บาท ขึ้น XD 2 พ.ค. ทั้งปี 66 จ่าย 0.57 บาท

#MINT #ทันหุ้น-บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หรือ MINT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท อย่างไรก็ตามบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566 

 

ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในปัจจุบันในจำนวนรวม 5,669,976,977 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,814.39 ล้านบาท ซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 2 พ.ค. 2567 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พ.ค. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พ.ค. 2567 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง