รีเซต

เปิดจองคิว “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านแอปฯหมอพร้อม 18 ต.ค. นี้

เปิดจองคิว “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านแอปฯหมอพร้อม 18 ต.ค. นี้
TNN ช่อง16
17 ตุลาคม 2564 ( 13:45 )
53
เปิดจองคิว “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านแอปฯหมอพร้อม 18 ต.ค. นี้

วันนี้(17 ต.ค. 64) นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรณีประชาชนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศสามารถขอรับ วัคซีนพาสปอร์ต ได้ที่หน่วยงานที่ กรมควบคุมโรคกำหนด 100 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี 3 แห่ง (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร, สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี และกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี) , ระดับเขต ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา, ระดับจังหวัด 92 แห่ง และในอนาคตอาจขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติม

โดยปัจจุบันมีประชาชนมาขอรับ วัคซีนพาสปอร์ต จำนวนมาก โดยตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.-16 ต.ค.64 มีผู้มารับบริการเฉพาะที่กรมควบคุมโรค 8,967 คน และภาพรวมในประเทศไทย 31,340 คน (9 ต.ค.64) โดยระบบเดิมประชาชนต้องวอล์คอินและใช้เวลานานในการทำวัคซีนพาสปอร์ต สถาบันบำราศนราดูรจึงได้เตรียมเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ ทั้งนัดคิว ส่งหลักฐาน และนัดรับเล่ม ผ่านแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" 

ซึ่งพัฒนาโดยกองโรคติดต่อทั่วไป (กรต.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และกองโรคติดต่อทั่วไปที่ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-15.30 น. ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอรับวัคซีนพาสปอร์ตได้มากขึ้น

 สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด มีดังนี้

 1.หนังสือเดินทาง (Passport) 

2.บัตรประชาชน 

3.เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน 

**โดยสามารถมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้**

ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถขอวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่ 4 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ได้แก่ 1.สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3427, 0 2590 3427 และ 0 2590 3430 (ในวันราชการ 8.30-16.00 น.) 2.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 0 2521 1668 3.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล porthealth_bbk@ddc.mail.go.th และ 4.กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3232, 0 2590 3234 ถึง 35 หรืออีเมล travelhealth@ddc.mail.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


ภาพจาก   :  ช่างภาพ TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง