รีเซต

NLพร้อมเทรดSETปีนี้ ระดมทุนอัพฐานแกร่ง

NLพร้อมเทรดSETปีนี้ ระดมทุนอัพฐานแกร่ง
ทันหุ้น
3 ตุลาคม 2566 ( 13:37 )
43
NLพร้อมเทรดSETปีนี้ ระดมทุนอัพฐานแกร่ง

#NL #ทันหุ้น – บิ๊กบอส “ศรันย์  โรจน์เลิศจรรยา” พร้อมนำ NL หนึ่งในผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ลงสนามเทรด SET ภายในปี 2566 นี้ กางแผนระดมทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

 

นายศรันย์  โรจน์เลิศจรรยา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร (One-Stop Service) เปิดเผยว่า บริษัทมีแผยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 26% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) / บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ภายในปี 2566

 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการระดมทุน เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการประมูลงานการขยายตัวของธุรกิจ ในปี 2567 ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

ซึ่งจุดเด่นของ NL เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร (One-Stop Service) รับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐประเภทอื่น รวมถึงหน่วยงานเอกชน ในฐานะผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ด้วยวิธีประกวดราคา หรือเจรจาต่อรองกับผู้ว่าจ้างโดยตรง อีกทั้งบริษัทยังกำหนดให้หน่วยงานก่อสร้างและส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาปฏิบัติใช้เป็นหลัก เน้นประสิทธิภาพ คุณภาพ ความปลอดภัย รวมถึงการดำเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด และภายในวงเงินงบประมาณ

 

*รับเหมาครบวงจร

พร้อมกันนี้บริษัทยังได้นำเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) มาใช้ในการถอดแบบแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง ทำให้การวิเคราะห์ การควบคุมงานออกแบบ การก่อสร้างเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

 

โดย NL ได้สั่งสมมามากกว่า 40 ปี ส่งให้บริษัทมีผลงานการหลากหลายประเภท ซึ่งบางประเภทอาคารหรือบางรูปแบบอาคารต้องอาศัยเทคนิคการก่อสร้างและความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยสามารถแบ่งประเภทงานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.สถานพยาบาล 2.อาคารสำนักงานและเพื่อการพาณิชย์ 3.อาคารพักอาศัย 4.อาคารพิเศษ และ 5.งานก่อสร้างอื่นๆ รวมถึงงานก่อสร้างที่มีจุดประสงค์แตกต่างไปจากประเภทงานโครงการประเภทอื่น เช่น โรงงาน คลังสินค้า ถนน เขื่อน เป็นต้น

 

บริษัทยังมีโรงงานในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยโรงงานสำหรับตัดและดัดเหล็กเส้น และโรงงานสำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งภายในอาคารต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอาคารโกดังเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บเหล็กเส้น ซึ่งสามารถรองรับการจัดเก็บวัตถุดิบในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นได้

 

*รับอานิสงส์อสังหาขยายตัว

สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 1,148.54 ล้านบาท เป็นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,142.56 ล้านบาท และรายได้อื่น 5.98 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 148.82% และบริษัท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 67.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.91% โดยโครงสร้างรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง มีสัดส่วนหลักมาจากโครงการกลุ่มสถานพยาบาล 79.72% สะท้อนความเชี่ยวชาญ

 

และมีสัดส่วนลูกค้าหน่วยงานราชการคิดเป็น 72.60% รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐประเภทอื่น 14.09% และหน่วยงานเอกชน 13.32% โดยหลังจากนี้ NL พร้อมเดินหน้าเติบโตไปกับเม็ดเงินการลงทุน และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังขยายตัวในประเทศอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง