รีเซต

เชิญเข้าร่วมรับชมงานสัมมนาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565

เชิญเข้าร่วมรับชมงานสัมมนาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565
TNN ช่อง16
23 สิงหาคม 2565 ( 14:55 )
91
เชิญเข้าร่วมรับชมงานสัมมนาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นำเสนอผลการศึกษา สำรวจ และจัดทำตัวชี้วัดและข้อมูล Thailand Digital Outlook ของประเทศ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิรูปนโยบายด้านดิจิทัลที่จะพัฒนามิติต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ในอนาคต โดยกำหนดจัดงานสัมมนา ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และเผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถรับชมงานสัมมนา ผ่านเฟซบุ๊ค แฟนเพจ https://www.facebook.com/thailanddigitaloutlook สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 9724 6363, 06 2477 9222

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง