ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนยั่งยืน
TNN ช่อง16
24 มิถุนายน 2563 ( 11:29 )
105
ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนยั่งยืน

วันนี้ (24 มิ.ย.63) นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด” เพื่อค้นหาทายาทเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย เชื่อมั่นในวิถีเกษตรสร้างสรรค์ เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างธุรกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดสู่ธุรกิจในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ Social Enterprise (SE) อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งจะนำเสนอโครงการในรูปแบบรายการ Reality เพื่อสร้างแนวคิด แรงบันดาลใจ โดยมีเนื้อหาที่เข้มข้นชวนติดตาม ผสมผสานความบันเทิงจากเหล่าดาราศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันในรายการ กำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31 


สำหรับการแข่งขันสามารถเลือกได้ทั้งประเภท

1) เกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรธรรมชาติ เกษตรวิถีอินทรีย์วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่)

2) เกษตรเทคโนโลยี (เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรไฮเทค)

3) เกษตรแปรรูป (เกษตรบริการการเกษตร เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า)

และ 4) เกษตรท่องเที่ยวชุมชน (เกษตรท่องเที่ยว เกษตรวิสาหกิจชุมชน)


โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้นำชุมชนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจุชมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน และสหกรณ์การเกษตรที่มีอายุ 17 - 45 ปี เลือกสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (3-5 คน) โดยมีรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท แบ่งเป็น ประเภทนำเสนอแนวคิด หรือ BAAC The Idea สำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจด้านการเกษตร จำนวน 24 รางวัล มูลค่ารวม 149,000 บาท และประเภทต้นแบบการทำธุรกิจ หรือ BAAC The Idol สำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรอยู่แล้ว และมีแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจ จำนวน 104 รางวัล มูลค่า 4,854,000 บาท 


นอกจากนี้ รายการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมคัดเลือกและตัดสิน อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มีประสบการณ์ตรงแต่ละสาขามาเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้แข่งขัน ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2563 www.newgenhugbaankerd.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : New Gen Hug บ้านเกิด  Line Official : BAAC Family หรือสอบถามได้ที่ โทร. 091-7017012 เป้าหมายผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 10,000 คน และทำการคัดเลือกเหลือ 500 คน และ 200 คน ในรอบที่ 2 และ 3 ตามลำดับ จนเหลือ 104 คน ในรอบสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบการอบรมและเก็บตัว โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้นำเสนอแนวคิดในการทำธุรกิจ การพัฒนาต่อยอด การเรียนรู้ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ และบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่าย สู่การขับเคลื่อนโครงการให้เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งการนำข้อเสนอแนะจากผู้รู้ไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ใช้จริง 
ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อผ่อนปรน วงเงินรวม 260,000 ล้านบาท เช่น สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน มีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย และสินเชื่อ SMEs เกษตร เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง