รีเซต

อิรักเผยจำนวน 'ประชากร' ทะลุ 43 ล้านคนแล้ว

อิรักเผยจำนวน 'ประชากร' ทะลุ 43 ล้านคนแล้ว
Xinhua
12 กรกฎาคม 2566 ( 16:47 )
41
อิรักเผยจำนวน 'ประชากร' ทะลุ 43 ล้านคนแล้ว

แบกแดด, 12 ก.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (11 ก.ค.) แถลงการณ์จากกระทรวงการวางแผนของอิรัก เผยตัวเลขคาดการณ์ว่าประชากรอิรักมีจำนวนสูงถึง 43.32 ล้านคนในปี 2023 โดยราวร้อยละ 50.5 เป็นผู้ชาย และราวร้อยละ 49.5 เป็นผู้หญิง และมีอัตราการเติบโตของประชากรต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 2.5กลุ่มคนวัยทำงานอายุ 15-64 ปี มีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 57 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี อยู่ที่ร้อยละ 40กระทรวงฯ คาดว่าร้อยละ 70 ของประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมือง ขณะที่ร้อยละ 30 อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท โดยชาวอิรักร้อยละ 50 อาศัยอยู่ในจังหวัดแบกแดด นิเนเวห์ บาสรา และดิการ์เมื่อเดือนมกราคมกระทรวงฯ ประกาศจำนวนประชากรอยู่ที่กว่า 42.24 ล้านคน เมื่อนับถึงสิ้นปี 2022 โดยอิรักเคยจัดทำสำมะโนประชากรทุกๆ 10 ปี ซึ่งครั้งล่าสุดจัดทำในปี 1997 ทว่าไม่ได้ทำสำมะโนประชากรอีกนับตั้งแต่สหรัฐฯ เข้ายึดครองในปี 2003อนึ่ง ตัวเลขข้างต้นมาจากการคำนวณโดยองค์การสถิติกลางของกระทรวงฯ พร้อมกับข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันทางการของประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง