รีเซต

นักวิจัยจีนพบธรณีสัณฐาน 'คาร์สต์ยุคบรรพกาล' ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือ

นักวิจัยจีนพบธรณีสัณฐาน 'คาร์สต์ยุคบรรพกาล' ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือ
Xinhua
6 กรกฎาคม 2566 ( 16:38 )
42
นักวิจัยจีนพบธรณีสัณฐาน 'คาร์สต์ยุคบรรพกาล' ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือ

ซีหนิง, 6 ก.ค. (ซินหัว) -- คณะนักวิจัยจากสถาบันสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขั้วโลกชิงไห่ ค้นพบธรณีสัณฐานแบบคาร์สต์บรรพกาล (paleokarst) 4 แห่ง ซึ่งรวมถึงแม่น้ำใต้ดิน 1 แห่ง ในพื้นที่ซานเจียงหยวน มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ระหว่างการสำรวจภาคสนามไม่นานนี้ ซึ่งสร้างความท้าทายต่อสมมติฐานที่ว่าครั้งหนึ่งพื้นที่ดังกล่าวเคยปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ในยุคควอเทอร์นารี (Quaternary Period)

พื้นที่ซานเจียงหยวนเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำแยงซี แม่น้ำหวงเหอหรือแม่น้ำเหลือง และแม่น้ำหลานชาง โดยเป็นที่รู้จักในนาม "หอส่งน้ำของจีน"

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหากภูมิภาคซานเจียงหยวนเคยปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ ธรณีสัณฐานคาร์สต์โบราณในสมัยนั้นน่าจะถูกน้ำแข็งกัดเซาะและไม่ปรากฏองค์ประกอบขนาดใหญ่และหลากหลายเช่นนี้

จางหย่ง หัวหน้าสถาบันฯ กล่าวว่าสภาพอากาศแปรปรวนในภูมิภาคซานเจียงหยวนมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาของธรณีสัณฐานแบบคาร์สต์บรรพกาล ซึ่งช่วยเกื้อหนุนการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาโบราณของที่ราบสูงแห่งนี้และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

สถาบันสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขั้วโลกชิงไห่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2023 โดยมุ่งเน้นการวิจัยในหลายสาขา เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการศึกษาระบบนิเวศ ด้วยจุดประสงค์ส่งมอบข้อมูลการสำรวจทางวิทยาศาสตร์สำหรับการปกป้องระบบนิเวศของพื้นที่ซานเจียงหยวน

(ภาพจากสถาบันสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขั้วโลกชิงไห่ : ธรณีสัณฐานคาร์สต์บรรพกาลในแคว้นปกครองตนเองอวี้ซู่ กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 28 มิ.ย. 2023)

 

(ภาพจากสถาบันสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขั้วโลกชิงไห่ : ธรณีสัณฐานคาร์สต์บรรพกาลในแคว้นปกครองตนเองอวี้ซู่ กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 28 มิ.ย. 2023)

 

(ภาพจากสถาบันสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขั้วโลกชิงไห่ : ธรณีสัณฐานคาร์สต์บรรพกาลในแคว้นปกครองตนเองอวี้ซู่ กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 28 มิ.ย. 2023)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง