รีเซต

'พลังงานสะอาด' ครองส่วนแบ่งกำลังผลิตติดตั้งในชิงไห่เกิน 90%

'พลังงานสะอาด' ครองส่วนแบ่งกำลังผลิตติดตั้งในชิงไห่เกิน 90%
Xinhua
26 มกราคม 2567 ( 13:42 )
15
'พลังงานสะอาด' ครองส่วนแบ่งกำลังผลิตติดตั้งในชิงไห่เกิน 90%

(แฟ้มภาพซินหัว : สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ในอำเภอก้งเหอ แคว้นปกครองตนเองไห่หนาน กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 8 ก.พ. 2022)

ซีหนิง, 26 ม.ค. (ซินหัว) -- การประชุมประจำปีของสภาผู้แทนประชาชนมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน รายงานว่ากำลังการผลิตติดตั้งพลังงานสะอาดของชิงไห่ในปี 2023 สูงเกิน 51 ล้านกิโลวัตต์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.8 ล้านกิโลวัตต์ และคิดเป็นร้อยละ 93 ของกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานทั้งหมดของชิงไห่สำนักบริหารพลังงานส่วนภูมิภาคชิงไห่ระบุว่ากำลังการผลิตติดตั้งพลังงานทั้งหมดของชิงไห่อยู่ที่ 54.97 ล้านกิโลวัตต์ เมื่อสิ้นปี 2023 โดยชิงไห่มีการผลิตไฟฟ้าพลังงานใหม่แซงหน้าการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเป็นครั้งแรก และกลายเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคในปีที่ผ่านมาชิงไห่วางแผนเชื่อมต่อฐานพลังงานใหม่ขนาดใหญ่ จำนวน 3 กลุ่ม เข้ากับโครงข่ายการไฟฟ้า พร้อมส่งเสริมการก่อสร้างสถานีพลังงานน้ำและโครงการพลังงานลมเพิ่มเติม รวมถึงต้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานสะอาดมากกว่า 15 ล้านกิโลวัตต์ในปี 2024อนึ่ง ชิงไห่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้นน้ำแม่น้ำแยงซี แม่น้ำเหลือง และแม่น้ำหลานชาง (ล้านช้าง) ทั้งยังเป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดแห่งสำคัญของจีน ซึ่งมีชื่อเสียงจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรพลังงานน้ำ แสงอาทิตย์ และลม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง