รีเซต

"ฟ้าทะลายโจร" ช่วยรักษาโควิดได้จริง ไม่ทำลายตับ ควรเริ่มกินตอนไหน?

"ฟ้าทะลายโจร" ช่วยรักษาโควิดได้จริง ไม่ทำลายตับ ควรเริ่มกินตอนไหน?
TNN ช่อง16
26 ธันวาคม 2565 ( 14:05 )
107
"ฟ้าทะลายโจร" ช่วยรักษาโควิดได้จริง ไม่ทำลายตับ ควรเริ่มกินตอนไหน?

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หรือ “หมอธีระวัฒน์” ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับ "ฟ้าทะลายโจร" โดยมีรายละเอียดดังนี้

"ความเข้าใจผิดว่าฟ้าทะลายโจรมีอันตรายต่อตับหมอดื้อ 26/12/65 ขอบคุณข้อมูล วารสาร จากแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไทยและท่านอาจารย์ปานเทพที่ได้ส่งต่อกันมาครับ #ฟ้าทะลายโจร วิจัยชี้ชัดว่า #ไม่ทำลายตับ

การใช้ฟ้าทลายโจรช่วยรักษาโควิดได้จริงแต่ต้องกินตั้งแต่เริ่มมีอาการในวันแรกหรือภายในสองวัน และในขนาดที่ถูกต้องกล่าวคือ สารออกฤทธิ์ แอนโดรกราโฟไลท์ ในผู้ใหญ่ 60 มิลลิกรัมเช้ากลางวันเย็น ในเด็ก 10 มิลลิกรัมเช้ากลางวันเย็น ทานติดต่อกัน 5 วัน ตามประกาศของ อย. กระทรวงสาธารณสุข

การที่ต้องกินเร็ว หมายความว่าเมื่อเริ่มมีอาการแม้ยังไม่ขึ้น 2 ขีด ก็กินเลยและ เมื่อขึ้น 2 ขีดแล้วไม่ใช่หยุดฟ้าทะลายโจรแล้วไปกินยาอื่น เช่น molnupiravir หรือ Paxlovid ให้กินต่อให้ครบ หัวใจของการกินยารักษาโควิดก็คือตั้งกินเร็วตั้งแต่อาการน้อยทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรหรือเป็นยาจากต่างประเทศก็ตาม แต่ในทางกลับกัน ถ้ากินแล้วเพียงแค่หนึ่งวัน ดูหายดีเรียบร้อยและไม่เคยขึ้นสองขีดเลย อาจหยุดไปได้ แสดงว่าอาจเป็นแพ้อากาศหรือเป็นไข้หวัดเล็กชนิดอื่น

-งานวิจัยยืนยันไม่ทำลายตับ

มีงานวิจัยที่ได้มาตรฐานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่างประเทศ Journal of Natural Products แสดงผลการทดลองอย่างชัดเจนว่า ฟ้าทะลายโจร ไม่ทำลายเซลล์ตับ ไต ลำไส้ 

ปอด สมอง แม้จะใช้ปริมาณความเข้มข้นสูง

อนึ่ง แม้จะมีรายงานการใช้ฟ้าทลายโจรในการบำรุง แต่เนื่องจากอาจทานเป็นเวลานานในปริมาณสูงเกินไป อาจเกิดผลข้างเคียงได้ 

หมอเองคิดว่าควรเก็บฟ้าทะลายโจรไว้ใช้ในจุดประสงค์ของการรักษาดีกว่า

อ้างอิง

*1 งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ เผยผลวิจัย ฟ้าทะลายโจรไม่ทำลายตับ ไต ปอด สมองแม้จะใช้ปริมาณความเข้มข้นสูงมากก็ตาม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4177234569003147&id=123613731031938

รวมทั้ง The cytotoxicity profile developed over the cell line representatives of major organs, including liver (HepG2 and imHC), kidney (HK-2), intestine (Caco-2), lung (Calu-3), and brain (SH-SY5Y), showed a CC50 of >100 μg/mL for A. paniculata extract

2-จากงานวิจัย "Anti-SARS-CoV-2 Activity of Andrographis paniculata Extract and Its Major Component Andrographolide in Human Lung Epithelial Cells and Cytotoxicity Evaluation in Major Organ Cell Representatives"

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jnatprod.0c01324

3-ฟ้าทะลายโจร : สมุนไพร Champion Products ปี 2560 โดย อาจารย์บุญญารัช ชาลีผาย หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

https://www.xn--22cd2c1arkbdmea1adsd9bk3c7crjcdn1mxj.com/บทความทันโลก%20updat/ฟ้าทลายโจร_01.pdf

4- สมุนไพร Champion Products. ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพฯ: บริษัท บุญญศิริการพิมพ์ จำกัด, 2560"


ภาพจาก TNN Online / รอยเตอร์

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง