รีเซต

ผ่อนบ้านมาทางนี้ ‘รีไฟแนนซ์บ้าน’ ธนาคารไหนน่าสนใจบ้าง?

ผ่อนบ้านมาทางนี้ ‘รีไฟแนนซ์บ้าน’ ธนาคารไหนน่าสนใจบ้าง?
TrueID
8 มิถุนายน 2564 ( 18:10 )
8.2K
ผ่อนบ้านมาทางนี้ ‘รีไฟแนนซ์บ้าน’ ธนาคารไหนน่าสนใจบ้าง?

ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้าน ซื้อคอนโดฯ หรือซื้อที่ดิน หลังจากที่ผ่อนบ้านมาสักระยะหนึ่ง ผู้ขอสินเชื่ออาจจะเริ่มสงสัยว่าควรจะรีไฟแนนซ์บ้านดีหรือไม่ เพราะการรีไฟแนนซ์บ้านใหม่กับธนาคารแห่งเดิมหรือธนาคารแห่งใหม่เพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง เนื่องจากสินเชื่อเดิมนั้นกำลังจะผ่อนครบ 3 ปี หรือบางรายอาจจะเลย 3 ปีไปแล้ว การรีไฟแนนซ์บ้านนั้นบางครั้งยังสามารถปรับวงเงินกู้ได้อีกด้วย โดยอาจกู้เพิ่มหรือลดวงเงินกู้ลงตามความเหมาะสม หรือผู้กู้จะเลือกผ่อนกับธนาคารแห่งเดิมต่อไปตามอัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินชำระต่องวดที่ตกลงกันไว้  ทางเลือกใดจะให้ประโยชน์กับผู้ขอสินเชื่อมากกว่ากัน trueID news จะพาไปหาคำตอบกัน

 

ซึ่งคำถามที่ตามมาคือ ควรจะรีไฟแนนซ์ที่ธนาคารไหนดี?

 

การเปรียบเทียบข้อมูลของธนาคารต่างๆ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารยูโอบี (UOB) ส่วนใหญ่ระยะเวลาของโครงการ ทั้งการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาจะต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563

 

 

 • ธนาคารกสิกรไทย

 

ปีที่ 1-3หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปีแรก ลดสูงสุด 1.50%
จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า*
MRR - 1.50%**
  • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปีแรก ลดสูงสุด 1.50% จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า เมื่อคำนวณแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 3.75% ในช่วง 3 ปีแรก
   *อัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยท้ายของสัญญากู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเดิม (ฉบับหลัก) ของลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้ปรับลดดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเดิมมาแล้ว ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยท้ายของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายเพิ่มเติมของสัญญากู้เงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ฉบับหลัก) **หากอัตราท้ายดอกเบี้ยเดิมของลูกค้าต่ำกว่า MRR - 1.50% ให้ได้เท่ากับอัตราท้ายเดิมของลูกค้า แต่ต้องไม่ต่ำกว่า MRR - 2.00%
  • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • สำหรับวงเงินกู้เพิ่มจากยอดสินเชื่อบ้านคงค้างของวงเงินสินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ ปรับอัตราดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินส่วนเพิ่มขึ้นอีก 0.50% ของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ตลอดอายุสัญญากู้

 

 

 

 • ธนาคารกรุงเทพ

ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ รีไฟแนนซ์บ้าน กับสินเชื่อบ้านบัวหลวง ลดภาระดอกเบี้ยให้เป็นเรื่องเบาๆ ให้คุณผ่อนชําระคืนให้เร็วขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับวงเงินสินเชื่อเพิม ต่อเติมทุกความสุขให้ชีวิตยุคใหม่ 

*เฉพาะวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

 

ทางเลือกปีที่1ปีที่2หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา*
 กรณีทำประกัน Homeปกติ 
11.00%1.25%MRR-2.75% MRR-1.50%3.00% - 3.08%3.51% - 3.56%
2MRR-4.00%MRR-3.75% MRR-1.50%2.92% - 3.00%3.47% - 3.52%

3

ฟรีค่าจดจำนอง

MRR-3.375%MRR-3.125%MRR-1.50%3.25% - 3.33%3.67% - 3.72% 


*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี

 

 

 

 

 • ธนาคารกรุงไทย

ส่วนธนาคารกรุงไทยได้ออกสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์เช่นกัน ชูโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.64% ต่อปี ซึ่งเป็นดอกเบี้ยในปีที่ 1 หากดูดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี มีให้เลือกในรูปแบบทำประกัน และไม่ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และมีให้เลือก ดังนี้

 

แบบ

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%)EIR***(%)
ปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3หลังจากนั้น
1. ทำประกัน*1.881.88MRR – 1.55MRR – 1.50 2.814.05
2. ไม่ทำประกัน1.991.99MRR – 1.50MRR – 1.502.904.08
ทางเลือกแบบ ธนาคารออกค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1%**
1. ทำประกัน*1.881.88MRR – 0.85MRR – 1.503.044.13
2. ไม่ทำประกัน1.991.99MRR – 0.85MRR – 1.503.134.16

 

การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ* : ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้

 1. ทำ MRTA/GLT SP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
 2. ทำ MRTA/GLT SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
**ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดจำนองคืน
***อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,500 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 MRR = 6.22% ต่อปี (ณ 1 เม.ย. 2564)

โดยหากเลือกแบบที่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 2.93-3.03% ต่อปี ซึ่งสามารถเข้าไปทดลองคำนวณได้ว่าจะสามารถกู้ได้เท่าไรได้ที่เว็บไซต์ https://krungthai.com/th/personal/loan/housing-loan/392 ด้วยการระบุรายได้ต่อเดือน ภาระจ่ายต่อเดือนประมาณ และผ่อนชำระ

 

 

 

 

 • ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ Home Loan อัตราดอกเบี้ยคงที่ เฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.947% โดยชูโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียม 2 อย่าง ได้แก่ ค่านิติกรรมสัญญา และค่าบริการสินเชื่อ ในกรณีที่ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือรีไฟแนนซ์ เฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีให้เลือก 2 รูปแบบ ทั้งการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และไม่ทำประกัน ซึ่งในกรณีหลังอัตราดอกเบี้นเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.90%

 

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3ปีที่ 4 เป็นต้นไปเฉลี่ย 3 ปีEIR

กรณีไถ่ถอนจํานองจาก สถาบันการเงินอื่น (Re-Finance) วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป

กรณีทําประกันฯ1.000%MRR-2.875% (3.370%)MRR-1.500% (4.745%)2.580%3.947%3.947%
กรณีไม่ทําประกันฯ1.500%MRR-2.375% (3.870%)MRR-1.000% (5.245%)3.08064.4317%4.431%

 

 

 

 

 

 

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ประหยัดกว่า ช่วยลดภาระค่าผ่อนบ้าน

 • รับดอกเบี้ยคงที่0.50%* ต่อปี นาน 1 ปี พร้อม ฟรีค่าจดจ านอง1/ เมื่อซื้อ MRTA/MLTA ตามเงื่อนไขที่ก าหนด
 • มีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชSM ได้
 • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท 

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำที่มีอายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้และสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้

 

เอกสารแสดงทางเลือกอัตราดอกเบี้ย 8 ก.พ. 64 – 31 มี.ค. 64
สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ประหยัดกว่า ช่วยลดภาระค่าผ่อนบ้าน 

 • รับดอกเบี้ยคงที่0.50%* ต่อปี นาน 1 ปี พร้อม ฟรีค่าจดจ านอง1/ เมื่อซื้อ MRTA/MLTA ตามเงื่อนไขที่ก าหนด
 • มีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชSM ได้
 • ฟรีค่าประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท 

 

ประเภทหลักประกันวงเงินกู้สูงสุดวงเงินกู้อนุมัติทางเลือกอัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอัตรา**ดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี)
ปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3ปีที่4-5หลังจากนั้น

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

ทาวน์เฮ้าส์

ทาวน์โฮม

ห้องชุดพักอาศัย

95%ของราคาประเมินตั้งแต่
1 ล้านบาท แต่ไม่
ถึง 1.5 ล้านบาท
10.75%MRR-1.85%MRR-1.50%3.05%3.66%
22.90%MRR-3.15%MRR-1.50%2.90%3.65%

3*

(ฟรีค่าจดจำนอง)

0.50%MRR-1.35%MRR-1.50%3.30%3.78%
ตั้งแต่
1.5 ล้านบาท
ขึ้นไป
10.75%MRR-2.15%MRR-1.75%2.85%3.45%
21.75%2.20%MRR-1.75%2.75%3.40%
3MRR-2.70%3.35%3.35%

4*

(ฟรีค่าจดจำนอง)

0.50%MRR-1.65%MRR-1.75%3.10%3.57%
53.50% MRR-1.75%3.50%3.67%

 

หมายเหตุ *เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ MRTA/MLTA ตามเงื่อนไขที่ก าหนดเท่านั้น จึงจะสามารถเลือกรับดอกเบี้ยทางเลือกฟรีค่าจดจ านองได้
** อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงการแสดงตัวอย่าง โดยค านวณจากฐานวงเงินกู้ 1.5 ล้านบาท ส าหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง
1.5 ล้านบาท และฐานวงเงินกู้ 3 ล้านบาท ส าหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยระยะเวลาการกู้ 10 ปี ในกรณีที่ลูกค้าซื้อ MRTA/MLTA
หากค่าเบี้ย MRTA/MLTA เปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงได้

 

 

 

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ออกสินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in) ปี 2564 โดยกำหนดคุณสมบัติทั้งลูกค้ารายย่อยทั่วไป ลูกค้ารายย่อยที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธุรกิจเอกชนที่ทำข้อตกลง ความร่วมมือกับ ธอสรวมถึงลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่  4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

 

สำหรับวงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันต่ำกว่า 3 ล้านบาท

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 2.50% ต่อปี
ปีที่ 2= MRR  -3.15% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR  -2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
= MRR - 1.00% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อย
= MRR - 0.50% ต่อปี

 

สำหรับวงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 1.99% ต่อปี
ปีที่ 2= MRR  -3.16% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR  -2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
= MRR - 1.00% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อย
= MRR - 0.50% ต่อปี

 

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม   

 

 

 

 

 

 • ธนาคารไทยพาณิชย์

เงื่อนไขสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 2.95% ต่อปี

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.95% เฉลี่ย 3 ปีแรก คือกรณีใช้อัตราดอกเบี้ย Credit Life 70%/70% โดยอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ 2.95% ปีต่อไป เท่ากับ MRR -2.00% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี) เท่ากับ 4.31% และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 27 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

 

 • ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณที่วงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้เหลือ 25 ปี และเลือกชำระคืนแบบผ่อนเท่ากันทุกเดือน โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินเดิมเท่ากับ 6.75% ต่อปี และกรณีรีไฟแนนซ์มา SCB คิดจากอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 20 ปี เท่ากับ 4.31%
 • อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.87% ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ย Credit Life 70%/70% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70%ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา) และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้

 

 

 

 • ธนาคารยูโอบี (UOB)

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน (รีไฟแนนซ์) อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด)
 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)

อัตราดอกเบี้ย

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 4 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64 และจดจำนองภายใน 30 เม.ย. 64

ประเภท
หลักประกัน
วงเงินสูงสุดวงเงินกู้อนุมัติทางเลือกอัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
ปีที่ 1ปีที่ 2 ปีที่ 3ปีที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา**
บ้านเดี่ยว,บ้านแฝด,ทาวน์เฮาส์,ห้องชุดพักอาศัย
100% ของราคาประเมินขึ้นอยู่กับรายได้ ประเภทของลูกค้า/ประเภทและที่ตั้งของหลักประกัน/ราคาหลักประกัน/จำนวนสัญญากู้สินเชื่อเพื่อที่

ขั้นต่ำ 5 แสนบาท

สูงสุด 50 ล้านบาทขึ้นอยู่กับที่ตั้งของหลักประกัน

1ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)*2.89%MRR-4.46%MRR-1.60% 2.89% 4.60%
2ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)2.99%MRR-4.36%MRR-1.60% 2.99% 4.64%
3ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)*1.99%MRR-2.36% MRR-1.60% 2.99% 4.60%
4ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)2.09%MRR-2.26%MRR-1.60% 3.09% 4.64%

*อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ผ่านธนาคารยูโอบี
● ทุนประกันเต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
● ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้อและมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

**อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์วงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 7.35% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในสื่อโฆษณาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืมของลูกค้าแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

 

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม

สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

Image by Wokandapix from Pixabay 

++++++++++

ข่าวที่เกี่ยวข้อง