รีเซต

นิวซีแลนด์พบ 'นกเฉพาะถิ่น' สูญพันธุ์เกือบ 1 ใน 3 หลังมนุษย์ตั้งถิ่นฐาน

นิวซีแลนด์พบ 'นกเฉพาะถิ่น' สูญพันธุ์เกือบ 1 ใน 3 หลังมนุษย์ตั้งถิ่นฐาน
Xinhua
11 พฤศจิกายน 2565 ( 18:58 )
78
นิวซีแลนด์พบ 'นกเฉพาะถิ่น' สูญพันธุ์เกือบ 1 ใน 3 หลังมนุษย์ตั้งถิ่นฐาน

เวลลิงตัน, 11 พ.ย. (ซินหัว) -- ผลการศึกษาที่เผยแพร่ผ่านวารสารนิเวศวิทยานิวซีแลนด์ในวันศุกร์ (11 พ.ย.) พบว่านกเฉพาะถิ่นของนิวซีแลนด์สูญพันธุ์แล้วเกือบ 1 ใน 3 ขณะกลุ่มสัตว์บกทั่วโลกเผชิญอัตราการสูญพันธุ์สูงขึ้นหลังการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ผลการศึกษาอ้างอิงการประมาณการล่าสุด พบนกเฉพาะถิ่นสูญพันธุ์แล้ว 56 สายพันธุ์ จากทั้งหมด 171 สายพันธุ์ ที่ผสมพันธุ์ในช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานในนิวซีแลนด์ โดยการประมาณการครั้งนี้ครอบคลุมหมู่เกาะแชทัมและหมู่เกาะนอกชายฝั่งอื่นๆผลการศึกษาชี้ว่าอัตราการสูญพันธุ์ในระดับภูมิภาคนั้นมีความแตกต่างกันออกไป โดยเกาะนอร์ธพบการสูญพันธุ์ของนกร้อยละ 50 ขณะเกาะนอกชายฝั่งที่มีกิจกรรมของมนุษย์เพียงเล็กน้อยพบการสูญพันธุ์เพียงร้อยละ 14.5หากมองในภาพรวม แผ่นดินใหญ่ของนิวซีแลนด์และเกาะนอกชายฝั่งพบการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์นกแล้วร้อยละ 30.9 โดยอัตรานี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.8 เมื่อนับรวมนกเฉพาะถิ่นในหมู่เกาะแชทัมเจมี วูด หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอดิเลด กล่าวว่าอัตราการสูญพันธุ์ของสัตว์เฉพาะถิ่นหลังการตั้งถิ่นฐานเป็นข้อมูลที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างและช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพล่าสุดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์วูดเผยว่าการประมาณการอัตราการสูญพันธุ์อาจมีความแตกต่างกันในระดับสูง ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย อาทิ ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนั้นๆ การกำหนดกลุ่มรายชื่อสัตว์เฉพาะถิ่น ความครบถ้วนของข้อมูลฟอสซิล และขอบข่ายอนุกรมวิธานทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวเป็นการประมาณการล่าสุดเกี่ยวกับอัตราการสูญพันธุ์หลังการตั้งถิ่นฐานของนกเฉพาะถิ่นในนิวซีแลนด์ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากการรวบรวมสายพันธุ์นกที่สูญพันธุ์ไปเมื่อไม่นานนี้ พร้อมการทบทวนอนุกรมวิธานครั้งล่าสุดและตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง