รีเซต

ธปท. ช่วยเหลือสภาพคล่อง ครอบคลุมตราสารทุกกองทุน

ธปท. ช่วยเหลือสภาพคล่อง ครอบคลุมตราสารทุกกองทุน
TNN ช่อง16
24 มีนาคม 2563 ( 10:32 )
39
ธปท. ช่วยเหลือสภาพคล่อง ครอบคลุมตราสารทุกกองทุน

          วันนี้ ( 24 มี.ค.63)  นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  มาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF)   ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตราสารจากทุกกองทุนที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)  และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income Fund: Daily FI) ด้วย

          ซึ่งแนวทางการให้ความช่วยเหลือสภาพคล่อง    จะให้ผ่านสถาบันการเงินใน 2 รูปแบบ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลบร้อยละ 0.5 ต่อปี

         1. สถาบันการเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MMF และ Daily FI ที่เข้าเกณฑ์ ธปท.* สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว หรือสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด** มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่องจาก ธปท. ได้

          2. สถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนรวม MMF และ Daily FI ผ่านธุรกรรม repo สามารถนำสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด** มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่อง จาก ธปท. ได้

          การจัดตั้งกลไกพิเศษเพื่อสนับสนุนสภาพคล่อง  ให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านสถาบันการเงินในครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม     ภายใต้สถานการณ์ที่สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ตึงตัว   และกลไกตลาดการเงินทำงานต่างจากปกติ

          ทั้งนี้ ธปท. พร้อมพิจารณามาตรการเพิ่มเติม    เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดการเงินจะกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมตลาด    เพื่อรักษาความสามารถของตลาดการเงิน     ในการเป็นช่องทางการระดมทุนให้กับภาคเศรษฐกิจ และดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศโดยรวม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง