พัฒนาไม่หยุด! เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 'ไคผิง'

พัฒนาไม่หยุด! เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 'ไคผิง'
Xinhua Thai
16 ธันวาคม 2563 ( 18:20 )
26
พัฒนาไม่หยุด! เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 'ไคผิง'

ถังซาน, 16 ธ.ค. (ซินหัว) -- ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงไคผิง เมืองถังซาน มณฑล เหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน ได้ยึดมั่นในการนำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นแรงผลักดันหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มจำนวนโครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนานาธุรกิจ สนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มและการดำเนินงานต่างๆ ปฏิรูปและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม ตลอดจนปลูกฝังและพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์จนถึงตอนนี้ มีบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูง 32 แห่งที่ดำเนินการผลิตหลากหลาย เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงอุตสาหกรรม วัสดุใหม่ และชิ้นส่วนรถยนต์ ที่อยู่ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง