รีเซต

ผู้ว่าฯ โคราช ออกหนังสือเตือน 11 อำเภอ เตรียมอพยพ

ผู้ว่าฯ โคราช ออกหนังสือเตือน 11 อำเภอ เตรียมอพยพ
TNN ช่อง16
19 ตุลาคม 2563 ( 07:27 )
398
ผู้ว่าฯ โคราช ออกหนังสือเตือน 11 อำเภอ เตรียมอพยพ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนภัย "ลุ่มน้ำลำตะคอง" ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2563 เวลา 18.00 น. ระบุว่า จ.นครราชสีมา ได้ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนลำตะคอง พบว่า ปัจจุบันมีปริมาณ 302.249 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 96.43% ของความจุ 314.49 ล้านลบ.ม. และพบว่า ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน มีฝนตกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลำตะคองจำนวนมาก จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมตลิ่งลำตะคอง ลำบริบูรณ์ ลำเชียงไกร ลำน้ำมูล และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำ เตรียมความพร้อมอพยพกรณีเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่

จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกระบบ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ให้เก็บของขึ้นที่สูงและพร้อมอพยพ หากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้อพยพประชาชนไปยังจุดที่จัดเตรียมไว้ทันที ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้การช่วยเหลือประชาชนประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ว่าฯนครราชสีมา ยังได้ออกประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนภัย "ลุ่มน้ำลำพระเพลิง" ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2563 เวลา 18.00 น. โดยระบุว่า สถานการณ์น้ำเขื่อนลำพระเพลิง วันที่ 18 ต.ค.63 พบว่า มีปริมาณปัจจุบัน 173.500 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 111.94 % ของความจุ 155 ล้าน ลบ.ม. และมีการระบายน้ำออก 9.358 ล้านลบ.ม. ประกอบกับพบว่า ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว อ.ปากช่อง มีฝนตกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำพระเพลิง ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย อ.โชคชัย เพิ่มสูงขึ้น

จึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ และพื้นที่ริมตลิ่ง โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองปัก และตำบลอื่นๆ ที่เสี่ยงภัย ของ พื้นที่ อ.ปักธงชัย อ.โชคชัย เตรียมพร้อมอพยพ กรณีเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯนครราชสีมา ยังได้ออกโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0021/501 ลงวันที่ 18 ต.ค.2563 ถึง นายอำเภอ 11 อำเภอ นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ลำบริบูรณ์ ลำเชียงไกร ลำน้ำมูล และพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำ ได้แก่ อ.สีคิว ,อ.สูงเนิน, อ.ขามทะเลสอ , อ.เมืองนครราชสีมา, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.โนนไทย, อ.โนนสูง ,อ.พิมาย ,อ.ชุมพวง ,อ.ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองยาง เตรียมพร้อมอพยพ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง