รีเซต

HMPRO เผย Q3/64 กำไร 870 ลบ.ลดลง 37.85% ผลกระทบจากโควิด

HMPRO เผย Q3/64 กำไร 870 ลบ.ลดลง 37.85% ผลกระทบจากโควิด
ทันหุ้น
26 ตุลาคม 2564 ( 08:56 )
71
HMPRO เผย Q3/64 กำไร 870 ลบ.ลดลง 37.85% ผลกระทบจากโควิด

ทันหุ้น-บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ไตรมาส 3/64 มีกำไร 870.41 ล้านบาท ลดลง 37.85% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร 1,400.52 ล้านบาท โดยรายได้รวมในไตรมาส 3/64 อยู่ที่ 13,776.84 ล้านบาท ลดลง 13.99% 

รายได้รวมที่ลดลง มาจากรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งเป็นรายได้ที่ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการลูกค้า รวมจำนวน 13,170.18 ล้านบาท ลดลง 12.57% โดยภาพรวมยอดขายในประเทศได้รับผลกระทบจากทั้งการปิดสาขาชั่วคราวตามคำสั่งของศบค. และจากกำลังซื้อในประเทศที่ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ  แม้ในเดือน ก.ย. 2564 รัฐบาลจะมีการผ่อนคลายกฎระเบียบ กำลังซื้อก็ยังไม่กลับมาเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนสถานการณ์ยอดขายของสาขาในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเช่นเดียวกัน 

 

ขณะที่รายได้ค่าเช่าอยู่ที่ 217.05 ล้านบาท ลดลง 55.45% เป็นผลจากการที่บริษัทยังคงมีการปรับลดหรือยกเว้นค่าเช่าให้แก่ผู้เช่า ซึ่งยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ตามคำสั่งของรัฐบาลได้กำหนดให้สามารถเปิดธุรกิจในศูนย์การค้าได้เพียงบางประเภท ซึ่งสามารถเปิดได้น้อยกว่าช่วงเวลาเปิดศูนย์การค้าในปีที่ผ่านมา 

 

ด้านกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและการให้บริการลูกค้ารวมจำนวน 3,318.53 ล้านบาท ลดลง 14.58% ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายลดลงจาก 25.79% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 25.20% เป็นผลมาจากสัดส่วนการขายสินค้าของกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เช่นสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และจากสัดส่วนของสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยลดลง เช่นสินค้ากลุ่ม Soft Line 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง