รีเซต

ปักกิ่งพบ 'สิ่งมีชีวิต' สายพันธ์ุใหม่ 17 สายพันธุ์

ปักกิ่งพบ 'สิ่งมีชีวิต' สายพันธ์ุใหม่ 17 สายพันธุ์
Xinhua
9 มิถุนายน 2565 ( 10:32 )
122
ปักกิ่งพบ 'สิ่งมีชีวิต' สายพันธ์ุใหม่ 17 สายพันธุ์

ปักกิ่ง, 8 มิ.ย. (ซินหัว) -- วันพุธ (8 มิ.ย.) สำนักนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเทศบาลกรุงปักกิ่งของจีน เผยว่าปักกิ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในมหานครที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก ค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ 17 สายพันธุ์ ในปี 2021

 

สำนักฯ ระบุว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบในปีก่อน ได้แก่ พืชมอสส์ 3 ชนิด พืชมีท่อลำเลียง 1 ชนิด แมลง 3 สายพันธุ์ และเห็ดราขนาดใหญ่ 10 ชนิดเฉาจื่อผิง เจ้าหน้าที่สำนักฯ กล่าวว่าปักกิ่งบันทึกพบสิ่งมีชีวิตรวมทั้งสิ้น 3,702 สายพันธุ์ ในปีก่อน และได้ขึ้นทะเบียนสิ่งมีชีวิตรวม 6,283 สายพันธุ์ ระหว่างปี 2020-2021นอกจากนั้นปักกิ่งยังบันทึกพบระบบนิเวศทางธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆ พึ่งพาอาศัย จำนวน 65 แห่ง ในปี 2021 ซึ่งรวมถึงป่าไม้ พุ่มสน หญ้า ทุ่งหญ้า พื้นที่ชุ่มน้ำ และอื่นๆทั้งนี้ ปักกิ่งได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ปี 2020 เพื่อยกระดับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังกำหนดแผนปฏิบัติการปกป้องระบบนิเวศในปีนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง