รีเซต

รู้ไว้! 5 กลุ่มวัยนี้ตรวจสุขภาพฟรี เช็คสิทธิประโยชน์ ทุกสิทธิประกันสุขภาพ มีอะไรบ้าง?

รู้ไว้! 5 กลุ่มวัยนี้ตรวจสุขภาพฟรี เช็คสิทธิประโยชน์ ทุกสิทธิประกันสุขภาพ มีอะไรบ้าง?
TeaC
13 ธันวาคม 2564 ( 14:06 )
6.2K
รู้ไว้! 5 กลุ่มวัยนี้ตรวจสุขภาพฟรี เช็คสิทธิประโยชน์ ทุกสิทธิประกันสุขภาพ มีอะไรบ้าง?

ข่าววันนี้ ปี 2565 สุขภาพดี มีแต้มต่อ! รู้หรือไม่? สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ทั้งในการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู เพื่อดูแลทุกกลุ่มวัย โดยสิทธิประประกันสุขภาพที่จะได้รับ จะมีอะไรบ้าง? มาตรวจสอบสิทธิประโยชน์ฟรี กันเลย

 

5 กลุ่มวัยนี้! ตรวจสุขภาพฟรี เช็คสิทธิประโยชน์

 

1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

สำหรับกลุ่มนี้จะมีสิทธิประโยชน์รับบริการ ดังนี้

 • ทดสอบการตั้งครรภ์
 • ตรวจครรภ์และประเมินความเสี่ยง
 • ตรวจครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวด์
 • ตรวจเลือดคัดกรองภาวะโลหิตจาง ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี ธาลัสซีเมียและดาวน์
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยักและวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิกและไอโอดีน
 • การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
 • ตรวจช่องปากและฟัน
 • ขัดและทำความสะอาดฟันรวมถึงการขูดหินน้ำลาย
 • ประเมินสุขภาพจิต
 • ตรวจหลังคลอดและคุมกำเนิด
 • ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสมุดบันทึกสุขภาพ
 • และในปีนี้ได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองซิฟิลิสและธาลัสซีเมียในสามีหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์

 

2. กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี

ในกลุ่มเด็กเล็กนั้น มีสิทธิประโยชน์รับบริการดังนี้

 • ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบเจอี
 • ตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อเอชไอวี
 • ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต
 • ตรวจคัดกรองพัฒนาการ
 • ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์
 • การให้ยาไทรอกซินป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก ยาต้านไวรัสเอชไอวี
 • สมุดบันทึกสุขภาพ/บันทึกพัฒนาการ และแว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ

 

3. กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี

มีสิทธิประโยชน์บริการ ดังนี้

 • ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก วัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สำหรับนักเรียนหญิง ป.5)
 • ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต
 • ตรวจเลือดคัดกรองภาวะโลหิตจาง เอชไอวี
 • ตรวจช่องปากและฟัน
 • ตรวจวัดความดันโลหิต
 • ตรวจคัดกรองสายตาและการได้ยิน
 • คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ สุรา และสารเสพติด
 • เคลือบฟลูออไรด์และหลุมร่องฟัน
 • การให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก
 • แว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ
 • การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมกำเนิด
 • การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ

 

4. กลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 25-59 ปี

มีสิทธิประโยชน์บริการ ดังนี้

 • ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
 • ตรวจวัดความดันโลหิต
 • ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี
 • คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ สุราและสารเสพติด
 • คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (50-70 ปี)
 • เคลือบฟลูออไรด์
 • การให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก
 • การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมกำเนิด
 • ให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ

 

5. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป

แลกลุ่มสุดท้าย จะมีสิทธิประโยชน์บริการ ดังนี้

 • ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
 • ตรวจประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL)
 • ตรวจ วัดดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต
 • ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี
 • คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 • คัดกรองโรคซึมเศร้า
 • ตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ (50-70 ปี)
 • การเคลือบฟลูออไรด์
 • ให้ความรู้ออกกำลังกาย และฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม
 • ให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 • การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ

 

เช็คการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ที่ไหน?

ทั้งนี้ ทุกกลุ่มวัยสามารถเช็คการบริการสร้างเสริมสุขภาพผ่านช่องทางง่าย ๆ  ได้ที่

 1. เว็บไซต์ สปสช.
 2. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. กดไปที่กระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet)
 3. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแอปเป๋าตัง กดไปที่ กระเป๋าสุขภาพ เพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่ท่านมีสิทธิได้รับ ซึ่งแต่ละคนจะต่างกันตามช่วงอายุของท่าน

 

วิธีการเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพ

 

1. ติดต่อตรงที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหรือ หรือ สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ หรือสถานพยาบาลที่ท่านไปใช้สิทธิเป็นประจำ

2. ผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. หรือแอปเป๋าตัง ไปที่ กระเป๋าสุขภาพ เพื่อดูสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เฉพาะพื้นที่ กทม. ขณะนี้ สปสช.ได้นำร่อง กดเลือกสถานพยาบาลที่จะไปใช้บริการได้ โดยนัดหมายหรือจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน ก่อนไปใช้สิทธิที่หน่วยบริการ

 

หากมีข้อมูลสงสัยเรื่องการใช้สิทธิบัตรทอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 1. สายด่วน 1330 ตลอด 24 ชม.
 2. คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

 

อย่างไรก็ตาม นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าว ยังได้ระบุว่า สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ผ่านมา สปสช. ได้บริหารจัดการให้เกิดการเข้าถึงบริการ ควบคู่กับการพัฒนาสิทธิประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 นี้มีการเพิ่มเติมบริการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิสและธาลัสซีเมียให้กับสามีหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น

 

รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงบริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ ต้องย้ำว่าแม้ว่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจะเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง แต่ก็ไม่ได้จำกัดให้บริการแค่ผู้มีสิทธิบัตรทองเท่านั้น แต่คนไทยทุกสิทธิสามารถใช้สิทธินี้รับบริการได้ ทั้งผู้ประกันตน ข้าราชการ และผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพอื่นๆ เป็นต้น

 

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กับ สิทธิประกันสังคม แตกต่างกันอย่างไร?

เคยสงสัยไหมว่า สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) กับ สิทธิประกันสังคม แตกต่างกันอย่างไร? ใช้สิทธิเหมือนกันหรือไม? มาทำความเข้าใจกันจะได้รับบริการได้ถูกต้อง ไม่สับสนกันนะ

 

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) คืออะไร?

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานจามกฎหมายของคนไทยที่รัฐจัดให้ โดยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) มีผู้ดูแลคือ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

ช่องทางในการติดต่อ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทรสายด่วน สปสช.1330 

 

สิทธิหลักประกันสังคม คืออะไร?

เป็นสิทธืที่ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมผ่านนายจ้าง (มาตรา 33 ) หรือประกันตนเอง (มาตรา 39) โดยสิทธิประกันสังคม มีผู้ดูแลคือ สำนักงานประกันสังคม (สปส.)

 

ช่องทางในการติดต่อสิทธิประกันสังคม โทรสายด่วน สปสช.1506 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง