รีเซต

Techsauce ประกาศตั้ง Thailand Accelerator ดันสตาร์ตอัปไทยสู้ระดับภูมิภาค

Techsauce ประกาศตั้ง Thailand Accelerator ดันสตาร์ตอัปไทยสู้ระดับภูมิภาค
TNN ช่อง16
21 สิงหาคม 2565 ( 10:08 )
98
Techsauce ประกาศตั้ง Thailand Accelerator ดันสตาร์ตอัปไทยสู้ระดับภูมิภาค

บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด (Techsauce) ประกาศจัดตั้ง Thailand Accelerator หรือ โครงการเร่งการเติบโตให้กับสตาร์ตอัปไทย ช่วยเสริมคันเร่งธุรกิจให้พุ่งทะยาน ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม เติมเต็มช่องว่างระหว่างนักลงทุนกับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งปักหมุดประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของการลงทุนและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับภูมิภาคอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด และ ชาล เจริญพันธ์ Program Director ของ  Thailand Accelerator

 


โดย อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระดมทุนของสตาร์ตอัปทั่วโลกในปัจจุบันนี้ เป็นช่วงที่ท้าทาย ซึ่งเป็นไปตามเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ปรับตัวลง ส่งผลให้แนวโน้มการระดมทุนของสตาร์ตอัปจะมีความยากลำบากมากขึ้นในระยะ 2 ปีข้างหน้า ขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทย ในปี 2021 มีจำนวนการระดมทุนของสตาร์ทอัพไทยไม่น้อยกว่า 59 ดีล มากกว่าปี 2020 และ 2019 อย่างมีนัยยะสำคัญ (ข้อมูลจาก Techsauce Tech Startup Ecosystem Report) แต่ถ้าหากมองสถานการณ์ของปี 2022 ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาจะพบว่า การระดมทุนของสตาร์ตอัปกลับไม่คึกคักเท่าที่ควรเช่นกัน  

 

ทั้งนี้สตาร์ตอัปในระดับ Seed มีโอกาสในการระดมทุนได้น้อยลง เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะเลือกลงทุนในสตาร์ตอัปที่ค่อนข้างเติบโตอยู่แล้ว กล่าวคือ จะลงทุนในระดับ Series A ขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า  ด้วยเหตุนี้จึงยังมีช่องว่างที่จะต้องมีการเติมเต็มในการเป็นสะพานเชื่อมที่พาสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพจำนวนมากในประเทศไทย ให้สามารถเติบโตได้ จึงเป็นที่มาให้ Techsauce ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งระบบนิเวศสตาร์ตอัปชั้นนำของประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อผู้ประกอบการ นักลงทุน และระบบนิเวศสตาร์ตอัปทั่วโลก ได้จัดตั้ง Thailand Accelerator หรือ โครงการเร่งการเติบโตให้กับสตาร์ตอัปไทย ที่สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตและช่วยให้เกิดการระดมทุนได้

 

“Accelerator ถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการสร้างระบบนิเวศของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในทุกประเทศทั่วโลก เพราะจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจที่เข้าร่วมสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นทั้งในเชิงของฐานลูกค้า และรายได้ รวมไปถึงยังเพิ่มโอกาสในการระดมทุน และด้วยบทบาทของ Techsauce ในการเป็นศูนย์กลางที่เชื่องโยงระบบนิเวศสตาร์ตอัปของไทยสู่ระดับนานาชาติ ผ่านการเป็นผู้จัดงานการประชุมสุดยอดเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นผู้นำด้านสื่อออนไลน์ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่นำเสนอเนื้อหาที่สร้างผลกระทบให้กับระบบนิเวศในเชิงลึก จะสามารถเติมเต็มช่องว่างและเร่งการเติบโตให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งจะช่วยเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันทั้งระบบนิเวศทั้งไทยและต่างประเทศได้ อรนุช กล่าว 

 

ด้าน ชาล เจริญพันธ์ Program Director ของ  Thailand Accelerator  กล่าวว่า การจัดตั้งโครงการ Thailand Accelerator ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการ สตาร์ตอัปตั้งแต่ระดับ Seed เป็นต้นไป ที่ต้องการขยายธุรกิจสามารถระดมทุนได้อย่างคล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่สตาร์ตอัปต่างพบเจอ คือ การหาเงินทุน โดยเฉพาะการก้าวข้ามจากระดับ Seed Pre-Series A ไปสู่ Series A เนื่องจากนักลงทุนที่จะลงทุนและสนับสนุนในส่วนนี้ยังมีอยู่อย่างจำกัด 

 

Thailand Accelerator เป็นโครงการที่มุ่งเน้นไปที่การทำ Growth Hacking หรือหนึ่งในกระบวนการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยต้องเป็นธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ และเริ่มสามารถสร้างรายได้แล้ว และพร้อมที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมกันนี้ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด สร้างแบรนด์ เพื่อขยายตลาด สร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน ตลอดจนช่วยในการหาเงินระดมทุน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Angel Investment หรือการลงทุนเพื่อแลกกับการเป็นเจ้าของบริษัท โดยไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แต่ยังมาพร้อมให้คำปรึกษาแก่บริษัทนั้น ๆ จากประสบการณ์ของผู้ลงทุนเอง , Venture Capital หรือธุรกิจร่วมทุน ตลอดจน Crowdfunding Platform หรือการระดมทุนจากกลุ่มคนจำนวนไม่มาก เพื่อสนับสนุนธุรกิจผ่านเว็บไซต์กลาง หลังจากที่จบโครงการเช่นกัน 

 

ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมี  Accelerator ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค จะช่วยเป็นเหมือนตราประทับคุณภาพให้กับสตาร์ตอัปที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ เสริมความเชื่อมั่น และสร้างความน่าเชื่อถือให้ให้กับนักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศได้  โดยปัจจุบันเราได้มีการเปิดรับพันธมิตรที่ต้องการเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม เติมเต็มช่องว่างที่ยังกว้างอยู่ เพื่อที่จะยกระดับสตาร์ตอัปที่ดีให้สามารถเปลี่ยนจาก good สู่ great ให้ได้ ชาล กล่าว

 

สำหรับโครงการ  Thailand Accelerator ล่าสุดได้มีการทำข้อตกลงร่วมกับ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด  (PeerPower) แพลตฟอร์มหุ้นกู้ Crowdfunding ชั้นนำของไทยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนด้านการระดมทุนของสตาร์ทอัพที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการแอนดรูว์ หวัง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ PeerPower

 


แอนดรูว์ หวัง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ PeerPower กล่าวว่า “PeerPower  คือชุมชนของนักลงทุนและเจ้าของกิจการ เราเคยร่วมงานกับ Techsauce และเข้าใจดีถึงความท้าทายในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย ดังนั้นเราจึงอยากร่วมมือกับ Techsauce ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังมีบทบาทสำคัญในการสร้างและใช้นวัตกรรมมาทำลายกรอบอุปสรรคเดิม ๆ เพื่อให้เราทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม Thailand Accelerator จะเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนระบบนิเวศสตาร์ตอัปของไทยให้มีความโดดเด่น และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ รวมถึงจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกที่เข้ามาช่วยยกระดับและปลดล็อกศักยภาพของธุรกิจ พร้อมทั้งปักหมุดประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของการลงทุนและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับภูมิภาคได้

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand Accelerator สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่  https://techsauceteam.typeform.com/to/VdTbUc18 และติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่งาน Techsauce Global Summit 2022 งานประชุมเทคโนโลยีครั้งใหญ่ ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 7-8 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง