โควิดพ่นพิษ! นร.ตะเข็บชายแดนตกค้างในมาเลย์กว่า 100 คน

โควิดพ่นพิษ! นร.ตะเข็บชายแดนตกค้างในมาเลย์กว่า 100 คน
77ข่าวเด็ด
1 กรกฎาคม 2563 ( 04:56 )
52
โควิดพ่นพิษ! นร.ตะเข็บชายแดนตกค้างในมาเลย์กว่า 100 คน

นราธิวาส-โควิดพ่นพิษ! นร.ตะเข็บชายแดนตกค้างในมาเลย์กว่า 100 คน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบในแวดวงการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่โรงเรียนบ้านบูเกะตา ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และเป็น 1 ใน 18 โรง ที่ตั้งอยู่บริเวณตะเข็บแนวชายแดน ของ 5 อำเภอ คือ สุไหงโก-ลก ตากใบ สุคิริน สุไหงปาดีและอ.แว้งนั้นนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ซึ่งได้มีการเรียกประชุมผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา พบว่ามีนักเรียนสัญชาติไทย จำนวน 151 คน หลังจากปิดเทอมได้เดินทางไปอาศัยอยู่กับบิดามารดาในพื้นที่รัฐกลันตัน ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่ง ได้มีการติดต่อประสานงานผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนหนังสือในช่วงเปิดเทอมคือวันนี้ แต่พบว่ามีนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาที่เดินทางไปอาศัยอยู่กับบิดามารดาในประเทศมาเลเซีย จำนวน 73 คน เดินทางกลับข้ามแดนมาเรียนหนังสือเพียง 13 คนและได้ผ่านกระบวนการที่ศูนย์กักกัน หรือ Local Quarantine ส่วนอีก 60 คน ผู้ปกครองยืนยันจะพักอาศัยอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากผู้ปกครองต้องทำงานหาเลี้ยงชีพที่มาเลเซีย เช่น รับจ้างกรีดยาง รับจ้างในสวนปาล์มและรับจ้างทั่วไป ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถข้ามพรมแดนมาเรียนหนังสือแบบไปเช้า-เย็นกลับเหมือนที่ผ่านมาได้ เนื่องจากขณะนี้ประเทศมาเลเซียยังมีมาตรการปิดประเทศอยู่ โดยนายมูฮัมมัดอดัมส์ หะยีอาลี ผอ.โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา ได้แนะนำให้นักเรียนเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ที่บ้านพักในประเทศมาเลเซีย หรือ Learn from Home จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติส่วนกรณีนักเรียนอีก จำนวน 78 คน ที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตะเข็บรอยต่อของ 5 อำเภอ ซึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนได้ทำการประสานผ่านไปยังบิดามารดา ซึ่งติดต่อได้บ้างและติดต่อไม่ได้บ้างโดยส่วนหนึ่งได้มีการแจ้งความประสงค์ว่า ถ้าจำเป็นจริงๆ จะให้เด็กหยุดเรียน 1 ปี เนื่องจากมีภูมิลำเนาต่างพื้นที่และไม่มีเครือญาติฝั่งประเทศไทย เมื่อสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 คลี่คลายสู่สภาวะปกติ เด็กจึงจะกลับมาเรียนหนังสือได้ตามเดิม

แต่ถึงอย่างไรก็ตามในจำนวน 78 คนนี้ มีเด็กนักเรียน 9 คน ที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ได้แก่ โรงเรียนบ้านมูโนะ โรงเรียนกวาลอซีรา โรงเรียนบ้านลูโบะซามา โรงเรียนบ้านลือโบะลือซง และโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี คือ โรงเรียนบ้านสากอ ที่ผ่านกระบวนการกักตัวที่ศูนย์กักกัน หรือ Local Quarantine ซึ่งบิดามารดาต้องทำงานหาเลี้ยงชีพที่มาเลเซีย ก็ได้ส่งนักเรียนมาอาศัยอยู่ชั่วคราวที่บ้านของเครือญาติในช่วงเปิดเทอม หากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กลับคืนสู่สภาวะปกติและประเทศมาเลเซียยกเลิกมาตรการปิดประเทศ ก็จะให้นักเรียนเรียนหนังสือแบบไปเช้า-เย็นกลับระหว่างประเทศเหมือนที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง