รีเซต

สศช.ชงครม.ตั้งบอร์ด พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชุดใหม่

สศช.ชงครม.ตั้งบอร์ด พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชุดใหม่
TNN ช่อง16
2 มิถุนายน 2563 ( 11:29 )
139
สศช.ชงครม.ตั้งบอร์ด พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชุดใหม่

 

นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.ในฐานะเลขานุการของ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เตรียมเสนอที่ประชุมครม. ในช่วงต้นเดือน มิ.ย.นี้ พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) แทนคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ถูกยุบเลิกไป โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

          

สำหรับอำนาจหน้าที่ของกพศ. จะครอบคลุมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเดิมและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ที่สำคัญ ทั้ง กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงาน และการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ การให้ความเห็นชอบ และประกาศกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการ เช่นเดียวกับการอนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

          

ขณะเดียวกันยังสามารถดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ พร้อมกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนพัฒนา รวมทั้งพิจารณาสั่งการหรือให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ให้ความเห็นชอบ ปรับปรุง หรือยุบเลิกแผนพัฒนา แผนงานและโครงการ หรือยกเลิกเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเสนอแนะต่อที่ประชุม ครม.เพื่อให้มีกฎระเบียบ หรือปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบที่จำเป็นต่อการจัดตั้งและดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=nXPos7vVPIA

 

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง