รีเซต

เปิดความเสี่ยง! ไวรัสมาร์บวร์ก ระบาด เทียบโควิด-19

เปิดความเสี่ยง! ไวรัสมาร์บวร์ก ระบาด เทียบโควิด-19
TNN ช่อง16
25 กุมภาพันธ์ 2566 ( 21:52 )
93
เปิดความเสี่ยง! ไวรัสมาร์บวร์ก ระบาด เทียบโควิด-19

โดยล่าสุดสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว  ไวรัสมาร์บวร์ก มีความเหมือนหรือแตกต่างจากโควิดที่กำลังระบาดขณะนี้อย่างไรและจำเป็นต้องเฝ้าระวังหรือเพิ่มมาตรการอย่างไร หรือไม่ ไปสอบถามรายละุเอียดกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ด็อกเตอร์ วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   ข่าวที่เกี่ยวข้อง