รีเซต

"สุพัฒนพงษ์" รมว.พลังงาน ชี้ค่าไฟปรับลดไม่ได้

"สุพัฒนพงษ์" รมว.พลังงาน ชี้ค่าไฟปรับลดไม่ได้
TNN ช่อง16
29 มีนาคม 2566 ( 10:15 )
75
"สุพัฒนพงษ์" รมว.พลังงาน ชี้ค่าไฟปรับลดไม่ได้

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงอัตราค่าไฟฟ้าที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) เดือน พ.ค. - ส.ค. 66 อัตราเดียวเฉลี่ยที่ 4.77 บาทต่อหน่วย เหลืออัตราเดียวทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม 

โดยในส่วนของภาคครัวเรือนนั้น ค่าไฟฟ้าปรับขึ้น 0.05 สตางค์ต่อหน่วย ว่าเรื่องนี้ได้รับรายงานมาจาก กกพ.แล้ว โดยมีการสอบถามข้อมูลการคำนวณอัตราค่าไฟทั้งในส่วนต้นทุนของการผลิตไฟฟ้า และในส่วนที่คำนวณที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) ดังนั้นในขณะนี้คงทำอะไรไม่ได้มาก เนื่องจากขณะนี้เป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือรัฐบาลรักษาการซึ่งไม่ได้มีอำนาจเต็ม 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าไฟฟ้าที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือนที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือมาต่อเนื่อง และได้มีการของบประมาณจากงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นปี 2566 ไว้ช่วยเหลือประชาชนในเดือนเมษายน 2566 เแล้ว 

หลังจากนั้นในเดือนต่อๆไปก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ ก็พร้อมจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อของบกลางฯ ปี 2566 เพิ่มเติมมาดูแล โดยเมื่อ ครม.อนุมัติแล้วก็จะขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณในส่วนนี้ได้ต่อไป

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง