รีเซต

สธ. จับตา 5 โรค แนวโน้มแพร่ระบาดปี 2567 เตรียมยกระดับมาตรการควบคุม

สธ. จับตา 5 โรค แนวโน้มแพร่ระบาดปี 2567 เตรียมยกระดับมาตรการควบคุม
TNN ช่อง16
28 ธันวาคม 2566 ( 10:58 )
50
สธ. จับตา 5 โรค แนวโน้มแพร่ระบาดปี 2567 เตรียมยกระดับมาตรการควบคุม

วันนี้ ( 28 ธ.ค. 66 ) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2566 โดยระบุว่าคณะกรรมการได้เห็นชอบร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ คือ ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และสามารถดำเนินการป้องกันควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ขณะเดียวกันยังเห็นชอบนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ที่ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เนื่องจากอัตราป่วยโรคซิฟิลิสเพิ่มจาก 11 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2561 เป็น 18.6 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2565 โดยโรคซิฟิลิสและโรคหนองในเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน


นอกจากนี้ประชุมรับทราบสถานการณ์โรคติดต่อและการพยากรณ์โรคติดต่อที่มีแนวโน้มเกิดการระบาดได้ในปี 2567 ประกอบด้วย 1.โรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคโควิด 19  โรคไข้หวัดใหญ่  ซึ่งใช้มาตรการป้องกันเน้นกลุ่มเสี่ยง และ แนะนำการฉีดวัคซีนประจำปี  2.โรคติดต่อนำโดยแมลง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา มีมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลและได้รับการวินิจฉัย 3 โรคนี้ ให้แพทย์สั่งจ่ายยาทากันยุง จัดกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อเนื่อง


ทั้งนี้คณะกรรมการยังได้รับทราบความก้าวหน้าผลการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV จำนวน 1 ล้านโดสใน 100 วัน ตามนโยบาย “มะเร็งครบวงจร” ซึ่งบรรลุเป้าหมาย Quick Win และยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีน HPV ให้มากที่สุดพร้อมจัดหาวัคซีนเพิ่ม โดยมีผู้หญิงอายุระหว่าง 11 - 20 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอีก 1.2 ล้านคน


ภาพ: AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง