จีนงัดมาตรการชุดใหญ่ผดุง 'ความมั่นคงทางธัญพืช'

จีนงัดมาตรการชุดใหญ่ผดุง 'ความมั่นคงทางธัญพืช'
Xinhua Thai
4 มกราคม 2564 ( 17:01 )
21
จีนงัดมาตรการชุดใหญ่ผดุง 'ความมั่นคงทางธัญพืช'

ปักกิ่ง, 4 ม.ค. (ซินหัว) -- ถังเหรินเจี้ยน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน เปิดเผยว่าจีนจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงการอนุรักษ์พื้นที่เพาะปลูกในปี 2021 เพื่อรับประกันความมั่นคงทางธัญพืช ซึ่งเปรียบเสมือน "ชิป" แห่งเกษตรกรรม พร้อมแสดงคำมั่นทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นพันธกิจหลักของการสร้างความทันสมัยแก่การเกษตรและเขตชนบท

 

ถังกระตุ้นการสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และเรียกร้องทุกฝ่ายเพิ่มความพยายามจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์อันเป็นรากฐานของนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ โดยแหล่งเชื้อพันธุกรรมพืชของจีนในปัจจุบันกักเก็บพันธุกรรมพืช 440,000 รายการ ส่วนแหล่งเชื้อพันธุกรรมพืชแห่งใหม่ของจีนที่มีศักยภาพกักเก็บพันธุกรรมพืชสูงสุดในโลกถึง 1.5 ล้านรายการ จะเปิดดำเนินงานภายในปีนี้

 

นอกจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แล้ว ถังยังเน้นย้ำความพยายามอนุรักษ์พื้นที่เพาะปลูกเพื่อรับรองการผลิตธัญพืช ซึ่งรัฐบาลจีนขีดเส้นแดงไว้ว่าพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดของประเทศต้องไม่น้อยกว่า 1.8 พันล้านหมู่ (ราว 750 ล้านไร่) และควรพยายามป้องกันการใช้พื้นที่เพาะปลูกผิดวัตถุประสงค์ โดยจีนได้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมาตรฐานสูง 80 ล้านหมู่ (ราว 33.33 ล้านไร่) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อรับรองผลผลิตข้าวแม้เกิดภัยแล้งหรือฝนตกชุก

 

ถังทิ้งท้ายว่าปี 2021 นี้ จีนยังวางแผนเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกดังกล่าวอีก 100 ล้านหมู่ (ราว 41.66  ล้านไร่) อันเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง