รีเซต

ขนส่งทางบก สั่งเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลั่นฟันรถทัวร์เอาเปรียบ

ขนส่งทางบก สั่งเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลั่นฟันรถทัวร์เอาเปรียบ
ข่าวสด
8 เมษายน 2564 ( 20:35 )
39
ขนส่งทางบก สั่งเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลั่นฟันรถทัวร์เอาเปรียบ

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย. 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะช่วงสงกรานต์

 

“คาดว่าสงกรานต์ปีนี้คนจะเดินทางมากกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา กรมจึงสั่งตั้งศูนย์คุ้มครองฯ ชั่วคราวที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ และให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ชั่วคราว คอยรับเรื่องร้องเรียนและอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ”นายยงยุทธกล่าว

 

นอกจากนี้ ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคุมให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

นายยงยุทธ กล่าวว่า ประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งให้บริการตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดังนี้ สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, Line: @1584dlt, แอพพลิเคชัน DLT GPS

 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ และมีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดขั้นสูงสุดทุกกรณี กรณีกระทำความผิดซ้ำซาก ความผิดร้ายแรงและเข้าข่ายเป็นภัยสังคม พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตลอดช่วงสงกรานต์ 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง