รีเซต

10 มาตรการรัฐช่วยน้ำมันแพง ใกล้หมดอายุแล้วมีอะไรบ้าง?

10 มาตรการรัฐช่วยน้ำมันแพง ใกล้หมดอายุแล้วมีอะไรบ้าง?
TNN ช่อง16
16 มิถุนายน 2565 ( 14:57 )
161
10 มาตรการรัฐช่วยน้ำมันแพง ใกล้หมดอายุแล้วมีอะไรบ้าง?

ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจในบ้านเรายังคงต้องเผชิญกับวิกฤตหลายด้าน ทั้งโควิด-19 ที่กำลังอยู่ในช่วงทยอยคลี่คลาย ตัวเลขคนติดเชื้อลดลง แต่ดันมีวิฤตเข้ามาอีกซ้ำซ้อน จากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน จนทำให้ราคาพลังงานพุ่งกระฉูด ทั้งน้ำมัน ก๊าซ และค่าไฟฟ้า กระทบยาวเป็นลูกโซ่ให้ราคาข้าวของแพงขึ้น ตามต้นทุนที่ต้องขึ้นตามมา


ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออก 10 มาตรการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่  ราคาน้ำมัน  ปรับสูงขึ้น  เริ่มมีผลตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา  และจะหมดอายุมาตรการในเร็วๆนี้ หรือปลายเดือนมิ.ย.นี้แล้ว 

10 มาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานแพง 

มีดังนี้ 

1.การเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม

 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน โดยเพิ่มเงินจากเดิม 45 บาทต่อเดือน เป็น 100 บาทต่อเดือน


2.ให้ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม

 เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเคยลงทะเบียนกับทาง ปตท.ไว้แล้ว มีประมาณ 5,500 คน


3.ช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

สำหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 157,000 คน โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน 250 บาทต่อเดือน และขอให้กรมการขนส่งทางบกกำกับราคาการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าเดิม


4.คงราคาขายปลีก ผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV 15.59 บาทต่อกิโลกรัม  

โดยเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ใช้ก๊าซ  NGV จำนวน 318,000 คนไว้ โดยคงที่ราคา 15.59 บาทต่อกิโลกรัม


5.ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการ "ลมหายใจเดียวกัน" 

ในกลุ่มผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ จำนวน 17,000 คน สามารถซื้อก๊าซได้ในราคา 13.62 บาท/กิโลกรัม ในวงเงิน 10,000 บาทต่อเดือน


6.ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า(Ft) ลง 22 สตางค์ต่อหน่วย 

 สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน มีจำนวน 20 ล้านหลังคาเรือน โดยลดค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ลง 22 สตางค์ต่อหน่วย ในช่วงเดือน พ.ค-ส.ค.2565


7.กำกับดูแลการปรับราคาก๊าซหุงต้ม

ในช่วงตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.โดยจะมีการขึ้นราคาเดือนละ 1 ครั้ง แต่จะมีการใช้กองทุนน้ำมันเข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาให้ไม่ขึ้นสูงเกินไป โดยตั้งแต่เดือน เม.ย.มีการทยอยขึ้นครั้งแรกในอัตรา กก.ละ 1 บาท โดยถังขนาด 15 กก. จะขึ้น 15 บาท ไปอยู่ที่ 333 บาท และขึ้นครั้งที่สอง เดือน พ.ค. อีก 15 บาท ไปอยู่ที่ 363 บาท และครั้งที่สาม เดือน มิ.ย. อีก 15 บาท เป็น 363 บาท พอหลังจากเดือนนี้แล้วจะขึ้นอีกเท่าไหร่ กระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างพิจารณา8.ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จาก 5% เหลือ 1% 

สำหรับผุ้ประกอบการหรือนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน  486,354 ราย และลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 11.19 ล้านราย จาก 5% เหลือ 1% เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่าย และผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไป หากคิดจากฐานเงินเดือน 15,000 บาท ลูกจ้างในกลุ่มนี้ต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ 750 บาท จะเหลือจ่าย 150 บาท ลดภาระลงได้ 600 บาทต่อเดือน รวมระยะเวลา 3 เดือน เป็นเงิน 1,800 บาท9.ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40  

โดยปรับลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.9 ล้านคน จาก 9% ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท หรือเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 1.9% หรือ 91 บาท เท่ากับลดเงินนำส่งได้เดือนละ 341 บาท  และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 10.66 ล้านคนลงเหลือ 42-180 บาทต่อเดือน10.ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 35 บาทต่อลิตร
 ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 35 บาทต่อลิตร (ช่วยออกครึ่งหนึ่งที่เกิน 30 บาท) ไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย.2565 คาดว่าจะปรับ ขึ้นไปลิตรละ 38 บาท ผู้ใช้จะจ่ายที่ลิตรละ 30+4 บาท และรัฐช่วยจ่ายลิตรละ 4 บาท
อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดหน้าลหายฝ่ายยังหวังว่ารัฐบาลจะต่ออายุมาตรการด้านพลังงาน ช่วยเหลือในช่วง  น้ำมันแพง  นี้ออกไปให้ได้นานที่สุด จนกว่าราคาพลังงานจะปรับลดลง  ข้อมูลจาก : https://www.thaigov.go.th/  

ภาพจาก : TNN Onlin ,AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง