รีเซต

อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลพบุรี พบปะประชาชน ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง

อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลพบุรี พบปะประชาชน ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง
มติชน
20 กุมภาพันธ์ 2565 ( 12:57 )
36
อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลพบุรี พบปะประชาชน ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 คณะผู้บริหารกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ในการลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกแม่น้ำบางขาม และพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งแม่น้ำบางขาม เป็นแม่น้ำที่เกิดจากคลองธรรมชาติหลายสายไหลมารวมกัน ไหลผ่าน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าวุ้ง อ.บ้านหมี่ และ อ.เมือง จ.ลพบุรี มีความยาวทั้งสิ้น 55 กม.

 

โดยเป็นแหล่งน้ำสายสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ แต่ด้วยปริมาณฝนตกที่ต่ำกว่าค่าฉลี่ย 10-15 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้แม่น้ำบางขามแห้งขอดบริเวณ ต.มหาสอน ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ ระยะทางกว่า 10 กม. และกระทบกับการผลิตน้ำประปาของ ต.มหาสอน ต.บางพึ่ง รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ริม 2 ฝั่งตลอดลำน้ำ และเมื่อต้นปี 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะประชาชนบริเวณวัดมหาสอน และรับข้อเสนอของผู้นำชุมชน 4 ตำบล พร้อมสั่งการให้กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 10 เร่งดำเนินการสำรวจ ออกแบบการขุดลอกแม่น้ำบางขามที่ตื้นเขิน

 

 

ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าดำเนินการขุดลอกแม่น้ำขางขามจำนวน 74 ล้านบาท และมอบหมายให้สำนักเครื่องจักรกล เป็นผู้ดำเนินการขุดลอก ตั้งแต่ กม.12+500 ถึง กม.22+000 (ตั้งแต่สะพานท่าเรือ จนถึงบริเวณวัดเทพอำไพ) เป็นระยะทางกว่า 10 กม. คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 หากเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของแม่น้ำบางขาม และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักไว้ในฤดูแล้งได้เพิ่มขึ้นถึง 1 ล้าน ลบ.ม. (แม่น้ำบางขามมีความจุเก็บน้ำได้ประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม.) หากเมื่อขุดลอกแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้เป็น 21 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 40,000 ไร่

หลังจากนั้น คณะได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาวางแผนการแก้ไขปัญหาในเขต อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยพิจารณาสถานที่เพื่อจัดทำแก้มลิงในพื้นที่ ต.บ่อทอง ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลากไว้ใช้สำหรับในฤดูแล้งอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง