รีเซต

วันนี้วันอะไร วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม
TNN ช่อง16
26 พฤษภาคม 2565 ( 14:15 )
47
วันนี้วันอะไร วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 28 พฤษภาคมเป็น “วันสุขบัญญัติแห่งชาติ” ก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสุขศึกษาแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง


สุขบัญญัติ คืออะไร

สุขบัญญัติ หมายถึง ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป พึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ


สุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชาชน โดยเน้นการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพขั้นพื้นฐานให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน โดยนำแนวทางของสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการมาประยุกต์ใช้ ดังนี้

1. ล้างมือให้สะอาด ก่อนทานอาหารและหลังขับถ่าย

2. กินอาหาร สุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด

3. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ

4. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

5. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท

6. ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี

7. ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสอยู่เสมอ

8. มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และร่วมสร้างสรรค์สังคม

9. ดูแลรักษาร่างกาย และของใช้ให้สะอาด

10. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง


ที่มาข้อมูล : www.brh.go.th และ www.rama.mahidol.ac.th

ที่มาภาพ : AFP

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง