TrueID

ส่งออกข้าวไทยสดใส พณ.ชี้เพิ่มนำเข้าเป็นสต๊อกปีใหม่ ผู้ส่งออกมั่นใจปี65แตะ7 ล้านตัน

ส่งออกข้าวไทยสดใส พณ.ชี้เพิ่มนำเข้าเป็นสต๊อกปีใหม่ ผู้ส่งออกมั่นใจปี65แตะ7 ล้านตัน
มติชน
26 พฤศจิกายน 2564 ( 12:47 )
13
ส่งออกข้าวไทยสดใส พณ.ชี้เพิ่มนำเข้าเป็นสต๊อกปีใหม่ ผู้ส่งออกมั่นใจปี65แตะ7 ล้านตัน

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วง 10 เดือนแรกปี 2564 ไทยส่งออกข้าวปริมาณรวม 4.59 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 81,740 ล้านบาท แง่ปริมาณเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน 1.3% แง่มูลค่าลดลง 12.8% ตลาดหลักที่ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น อิรัก และเยเมน โดยการส่งออกข้าวไทยกลับมาฟื้นตัว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 และดีขึ้นมาเป็นลำดับ และช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ มีปัจจัยบวกช่วยสนับสนุนให้การส่งออกข้าวไทยดีขึ้น จากการที่เงินบาทอ่อนค่าลง ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน เป็นต้นมา ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยสามารถแข่งขันกับราคาส่งออกข้าวจากประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น และกรมได้เร่งเจรจาการส่งมอบข้าวตามสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับ COFCO ที่เหลืออีก 280,000 ตัน ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายให้เร่งหาตลาดเพื่อช่วยผลักดันการส่งออกข้าวไทย นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้ความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

 

นางมนัสนิตย์ กล่าวต่อว่า จากปัจจัยบวกต่างๆ ข้างต้น ส่งผลให้ในขณะนี้การส่งออกข้าวไทยมียอดคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติการส่งออกข้าวเดือนตุลาคม 2564 มีปริมาณ 773,823 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกข้าวรายเดือนมากที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2564 และล่าสุดวันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน สถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ มีปริมาณ 618,832 ตัน และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ล้านตัน

 

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า มีความเห็นสอดคล้องว่าการส่งออกข้าวช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นชัดเจน เนื่องจากสถานการณ์เงินบาทอ่อนค่าลงจากต้นปีที่ค่าเงินอยู่ที่ 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ มาจนปัจจุบัน ค่าเงินบาทอยู่ที่ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ประกอบกับราคาข้าวภายในประเทศที่ลดลงจากช่วงต้นปี ทำให้ราคาข้าวส่งออกของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้น คำสั่งซื้อของลูกค้าเริ่มเข้ามามากขึ้น

 

” จะเห็นจากตัวเลขส่งออกข้าวช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ดังกล่าวนี้ จะต่อเนื่องไปถึงปีหน้า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่าจะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 6 ล้านตันในปีนี้ และจะสูงขึ้นในปีหน้าอยู่ที่ 7 ล้านตัน ” นายชูเกียรติ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง