บ้านพุดซาโคราช  ชุมชนเข้มแข็ง ผนึก 3 ฝ่าย ปกครอง – ตำรวจ – สาธารณสุข “ตั้งด่านตรวจ  แล้วแจก “ สู้โควิด  19

บ้านพุดซาโคราช  ชุมชนเข้มแข็ง ผนึก 3 ฝ่าย ปกครอง – ตำรวจ – สาธารณสุข “ตั้งด่านตรวจ  แล้วแจก “ สู้โควิด  19
77ข่าวเด็ด
28 มีนาคม 2563 ( 09:26 )
113
บ้านพุดซาโคราช  ชุมชนเข้มแข็ง ผนึก 3 ฝ่าย ปกครอง – ตำรวจ – สาธารณสุข “ตั้งด่านตรวจ  แล้วแจก “ สู้โควิด  19

 

พุดซา  ชุมชนเข้มแข็ง ผนึก 3 ฝ่าย ปกครอง – ตำรวจ – สาธารณสุข “ตั้งด่านตรวจ  แล้วแจก “ สู้โควิด  19

ที่ผ่านมา  นายประเสริฐ  เชยพุดซา  กำนันฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ  พตท.เพิ่มสุข ศิริพละ รองผู้กำกับสถานีตำรวจตำบลพลกรัง  ผู้อำนวยการ รพ.สต.พลกรัง  และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  ร่วมใจตั้งด่านตรวจสู้โควิด 19

กำนันประเสริฐ เชยพุดซา  ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน  ทั้งอุปกรณ์ป้องกัน และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัด  ในครั้งนี้ทางฝ่ายปกครองชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจ สภ.พลกรัง  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตพลกรัง ร่วมใจให้ความรู้ชาวบ้านพื้นที่  ตั้งด่าน “ตรวจ หยุด  แจก”  เพื่อเฝ้าระวัง  คัดกรองโรคระบาดโควิด 19 จากการดำเนินการ  ทางคณะได้ดำเนินการตั้งด่านสกัดให้ประชาชนที่สัญจร ผ่านเขตพื้นที่ หยุดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์  มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  คัดแยกหากพบผู้ที่วัดอุณหภูมิแล้ว หากเกิน 38 องศา โดยให้คำแนะนำและส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง  หากอุณหภูมิปกติ เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำการดูแลตัวเองในสถานการณ์ปัจจุบัน  พร้อมแจกหน้ากากผ้าและเจลล้างมือ ให้ผู้เดินทางทุกคน

การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกัน เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไวรัส โควิด 19 และเพื่อเป็นการดูแลชุมชนไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 และดูแลบุคลลากรกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้าพื้นที่เขตสีมุม ,พลกรัง ,พุดซา  โดยกำนันประเสริฐ กล่าวว่า  “เราดูแลชุมชนเรา เพื่อป้องกันไม่ให้ชุมชนมีการติดเชื้อโควิด 19 โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือและทำให้ชุมชนเขตนี้เข้มแข็งต่อไป”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง