รีเซต

21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day) วันเฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลก

21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day) วันเฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลก
NewsReporter
10 สิงหาคม 2566 ( 14:42 )
781
21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day) วันเฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลก
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันสันติภาพโลก หรือ วันสันติภาพสากล (World Peace Day) เพื่อให้ความสำคัญกับสันติภาพ เป็นการรณรงค์ให้หยุดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลก และหยุดการทำสงครามตลอดทั้งวัน โดยได้เชิญประเทศสมาชิก และหน่วยงานต่าง ๆ มาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักประชาธิปไตย ให้ความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของชนทั้งมวลโดยไม่แบ่งชนชั้นและเพศ และไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกับเด็กและสตรี
 
 

ประวัติ วันสันติภาพโลก

 

ภาพ Getty

 
 

ที่มาของวันสันติภาพโลก


ในปี ค.ศ. 1981 คณะกรรมการสหประชาชาติได้ลงประกาศรับรองโดยคอสตาริกา โดยประกาศให้ทุกวันอังคารที่ 3 กันยายนที่เป็นวันเปิดประชุมสามัญนั้นเป็น วันสันติภาพโลก หรือ วันสันติภาพสากล เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับสันติภาพ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา เดิมแล้ววันสันติภาพไม่ได้กำหนดไว้แน่นอนเช่นทุกวันนี้ จากนั้นในปี ค.ศ. 2001 หรืออีกประมาณ 20 ปีต่อมา ก็ได้มีมติใหม่จากสหราชอาณาจักและคอสตาริกากำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันยุติการสู้รบ และประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลก หรือวันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนหยุดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลก และหยุดการทำสงครามตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังได้มีการเชิญประเทศสมาชิก หน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลก ทั้งยังกำหนดให้ ค.ศ. 2001 - 2010 เป็นทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรมสันติภาพและความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลก
 
 

จุดมุ่งหมาย 6 ประการของวันสันติภาพโลก


          1. ให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนนั้น หรือลำเอียง

          2. ไม่ใช่ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน

          3. แบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ

          4. รับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

          5. สงวนรักษาผืนโลก ฝึกดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ และเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก

          6. สร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรี
 
 
 

 

"นกพิราบ" สัญลักษณ์ของสันติภาพ


ในการแทนความหมายของ สันติภาพ จะใช้เป็นภาพของนกพิราบคาบกิ่งมะกอกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันอย่างสากล เนื่องจากชาวตะวันมีความเชื่อว่า นกพิราบ เป็นวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์ไบเบิล อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของเรียนเรียกร้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนอีกด้วย เพราะนกพิราบนั้นมีความสามารถในการจดจำเส้นทางได้อย่างแม่นยำ ผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้นกพิราบในการสื่อสาร ส่วน กิ่งมะกอก ก็เป็นสิ่งที่ชาวกรีกโบราณใช้งานพิธีสำคัญ เป็นมงกุฏสวมให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบให้ผู้ชนะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วย
 


กิจกรรมในวันสันติภาพโลก


เนื่องจากทุกๆ วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันสันติภาพโลก องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ ขึ้นเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการหยุดใช้ความรุนแรง โดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ได้จัดเป็นกิจกรรมรณรงค์โดยการอ่านสารสันติภาพของผู้นำประเทศและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ รวมถึงกิจกรรมยืนสงบนิ่งและตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาทีภายในสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการสร้างกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพโลก และร่วมกัรสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศ และโลก
 

 

คําขวัญวันสันติภาพโลก

  • คําขวัญวันสันติภาพโลก 2022  : ยุติการเหยียดเชื้อชาติ สร้างสันติภาพ (END RACISM. BUILD PEACE.)

  • คําขวัญวันสันติภาพโลก 2021  : การฟื้นตัวให้ดีขึ้นเพื่อโลกที่เท่าเทียมและยั่งยืน (Recovering better for an equitable and sustainable world)

  • คําขวัญวันสันติภาพโลก 2020  : ก่อร่างสร้างสันติภาพร่วมกัน (SHAPING PEACE TOGETHER)

  • คําขวัญวันสันติภาพโลก 2019  : ปฏิบัติการภูมิอากาศเพื่อสันติภาพ (Climate Action for Peace)
  • คําขวัญวันสันติภาพโลก 2018  : The Right to Peace – The Universal Declaration of Human Rights at 70
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ , สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร , peace day philly

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง