รีเซต

รัฐรับทราบหนี้สาธารณะ 10.37 ล้านล้าน ยันสถานะการคลังยังมั่นคง!

รัฐรับทราบหนี้สาธารณะ 10.37 ล้านล้าน ยันสถานะการคลังยังมั่นคง!
TNN ช่อง16
30 พฤศจิกายน 2565 ( 11:27 )
69
รัฐรับทราบหนี้สาธารณะ 10.37 ล้านล้าน ยันสถานะการคลังยังมั่นคง!

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบระดับสัดส่วนหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2565 โดยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 65 มีจำนวน 10.37 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.41 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ในประเทศร้อยละ 98.29

ทั้งนี้ สถานะทางการคลัง ยังมีความมั่นคง และอยู่ภายใต้กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 65 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 60.41 ไม่เกินร้อยละ 70 ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

2.สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 29.27 ไม่เกินร้อยละ 35 ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

3.สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 1.71 ไม่เกินร้อยละ 10 ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

4.สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 0.06 ไม่เกินร้อยละ 5 ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง