รีเซต

ชิงไห่ส่งเสริมอุตฯ 'เลี้ยงสัตว์' เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชิงไห่ส่งเสริมอุตฯ 'เลี้ยงสัตว์' เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Xinhua
20 เมษายน 2566 ( 10:47 )
73
ชิงไห่ส่งเสริมอุตฯ 'เลี้ยงสัตว์' เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซีหนิง, 19 เม.ย. (ซินหัว) -- คนเลี้ยงสัตว์สาละวนกับการดูแลฝูงแกะและจามรีในทุ่งหญ้ากว้างไกลสุดสายตา ท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่ในแคว้นปกครองตนเองไห่เป่ย กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

หน่วยงานท้องถิ่นในชิงไห่ได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูชนบท เร่งการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรม และเพิ่มพูนรายได้ของชาวบ้าน ควบคู่กับการปกป้องสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง