ธนารักษ์-ศุลกากร ส่งมอบอาคารที่ราชพัสดุ"โรงภาษีร้อยชักสาม"มูลค่ากว่า60 ล้าน

ธนารักษ์-ศุลกากร ส่งมอบอาคารที่ราชพัสดุ"โรงภาษีร้อยชักสาม"มูลค่ากว่า60 ล้าน
มติชน
21 มกราคม 2564 ( 12:33 )
15
ธนารักษ์-ศุลกากร ส่งมอบอาคารที่ราชพัสดุ"โรงภาษีร้อยชักสาม"มูลค่ากว่า60 ล้าน

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ และ กรมศุลกากร ได้ลงนามทำบันทึกการส่งและรับมอบอาคารชดเชยให้กรมศุลกากร ณ ที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ กท.352532 กท.352597 – 352599 บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพ ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารพักอาศัย 8 ชั้น ขนาด 100 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง มูลค่า 60.9 ล้านบาท

 

นายยุทธนา กล่าวว่า การดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ซึ่งกำหนดให้กิจการร่วมค้าฯ โดย บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท อามันรีสอร์ท เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด และบริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ รีสอร์ทส์ ลิมิเต็ด ผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาโครงการ จะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารชดเชยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) และก่อสร้างอาคารพักอาศัย ชดเชยให้กรมศุลกากร ปัจจุบันกิจการร่วมค้าฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ จึงส่งมอบอาคารให้กรมศุลกากร เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไป

 

” โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ซึ่งกิจการร่วมค้าฯ ต้องก่อสร้างอาคารโรงแรมพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโบราณสถานให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 ” นายยุทธนา กล่าว

 

 

นายยุทธนา กล่าวต่อว่า ทางกิจการร่วมค้าฯ ได้รับการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์และรูปแบบการบูรณะอาคารโบราณสถานจากกรมศิลปากรแล้ว รวมทั้ง คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณางานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมศิลปากร พิจารณาอนุญาตการบูรณะกลุ่มอาคารศุลกสถาน ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ จะได้ติดตามกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง