ยอดขายรถดิ่ง!! มี.ค.เหลือแค่6หมื่นคัน ลด41%

ยอดขายรถดิ่ง!! มี.ค.เหลือแค่6หมื่นคัน ลด41%
มติชน
23 เมษายน 2563 ( 11:21 )
113
ยอดขายรถดิ่ง!! มี.ค.เหลือแค่6หมื่นคัน ลด41%

 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคม 2563 มีทั้งสิ้น 146,812 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 26.16 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 453,682 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ร้อยละ 19.2

 

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมีนาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 60,105 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 41.74 และลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 11.96 ยอดขายภายในประเทศลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 และตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 รถยนต์มียอดขาย 200,064 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 24.09

 

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนมีนาคม 2563 ส่งออกได้ 89,795 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 23.71 โดยส่งออกลดลงในตลาดเอเชีย ตลาดโอเชียเนีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และยุโรป เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง รวมถึงผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีมูลค่าการส่งออก 49,112.93 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 17.85 เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 250,281 คัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง